Programul Congresului de Cardiologie – Sinaia 2015

Pentru format PDF va rugam click aici, pentru detalii pe zile si sali va rugam alegeti mai jos.

[button2 size=”medium” color=”red_dark” link=”https://www.congrescardiologie.ro/program-ziua-1-congres-cardiologie/”] Joi, 17 septembrie [/button2] [button2 size=”medium” color=”black” link=”https://www.congrescardiologie.ro/program-ziua-2-congres-cardiologie/”] Vineri, 18 septembrie [/button2] [button2 size=”medium” color=”red_dark” link=”https://www.congrescardiologie.ro/program-ziua-3-congres-cardiologie/”] Sambata, 19 septembrie [/button2]

[accordion1 title_1=”SALA DE TEATRU, CASINO” title_2=”SALA BACCARA, CASINO” title_3=”SALA FERDINAND, CASINO” title_4=”SALA NICOLAE GRIGORESCU, CASINO” title_5=”SALA MAGNUM, HOTEL INTERNATIONAL” title_6=”SALA FORUM, HOTEL INTERNATIONAL” title_7=”SALA AUDITORIUM, HOTEL INTERNATIONAL” title_8=”SALA BELVEDERE, HOTEL INTERNATIONAL” tab_1=”

09.00-10.30 SALA DE TEATRU, CASINO
ARRHYTHMIAS – HOW TO TREAT? (I)/ARITMII – CUM TRATAM? (I)
Updates in the treatment of arrhythmias/Noutati in tratamentul aritmiilor
Chairpersons/Moderatori: A. Deutsch, L. Geller, M. Glikson

09.00 Updates in pharmacotherapy
Noutati in tratamentul farmacologic
A. Scridon, Tirgu-Mures
09.15 Updates in the treatment of atrial fibrillation
Noutati in tratamentul fibrilatiei atriale
C. Siliste, Bucuresti
09.30 Updates in the treatment of ventricular tachycardias
Noutati in tratamentul tahicardiilor ventriculare
L. Geller, Ungaria
09.45 Updates in device-based therapy
Noutati in tratamentul cu dispozitive
R. Ciudin, Bucuresti
10.00 Modern interventional approach in cardiac resincronization therapy
Abordul interventional modern in terapia de resincronizare cardiaca
M. Glikson, Israel
10.20 Discussion/Discutii

10.30-11.00 PAUZA DE CAFEA/COFFEE BREAK

11.00-12.30 SALA DE TEATRU, CASINO
STEMI UPDATE/UPDATE IN STEMI
JOINT SESSION/SESIUNE COMUNA
Romanian Society of Cardiology – European Society of Cardiology/Societatea Romana de Cardiologie – Societatea Europeana de Cardiologie
STEMI: pharmacoinvasive therapy – a rational approach/STEMI: tratamentul farmacoinvaziv – o abordare rationala
Chairpersons/Moderatori: D. Atar, G. Tatu-Chitoiu, F. Van de Werf

11.00 Prevention of reperfusion injury in STEMI – Revisited
Prevenirea injuriei de reperfuzie in STEMI
D. Atar, Norvegia
11.15 Pharmacoinvasive therapy in STEMI – a rational approach
Tratamentul farmacoinvaziv in STEMI – o abordare rationala
F. Van de Werf, Belgia
11.30 Delayed stenting in STEMI
Delayed stenting in STEMI
D. Deleanu, Bucuresti
11.45 More than 15 years experience of the Krakow Center: from pharmacologically assisted early transfer to a universal primary angioplasty service
Peste 15 ani de experienta in Centrul Cracovia: de la transferul precoce asistat farmacologic la serviciul universal de angioplastie primara
D. Dudek, Polonia
12.00 STEMI: Romania: 5 years after the onset of the national network
STEMI: Romania: 5 ani dupa initierea retelei nationale
G. Tatu-Chitoiu, Bucuresti
12.15 Discussion/Discutii

12.30-13.00 PAUZA/BREAK

13.00-14.30 SALA DE TEATRU, CASINO
MEET THE EXPERTS (VII)/INTALNIRE CU EXPERTII (VII)
Romanian-Israeli Joint Session/Sesiune comuna Romano-Israeliana
Current perspectives and future directions in transcatheter aortic valve implantation/Prezent si viitor in implantarea transcateter a valvei aortice
Chairpersons/Moderatori: S. Balanescu, V. Guetta

13.00 Patient selection for trans-catheter aortic valve implantation
Selectia pacientilor pentru implantarea transcateter de valva aortica
P. Fefer, Israel
13.20 Optimal imaging for the assessment of candidates for trans-catheter aortic valve implantation
Imagistica optima pentru evaluarea candidatilor la implantarea transcateter de valva aortica
A. Hamdan, Israel
13.40 TAVI or AVR? Surgeon’s opinion
TAVI sau AVR? Opinia chirurgului
V. Iliescu, Bucuresti
13.50 Interventional cardiologist’s opinion
Opinia cardiologului interventionist
S. Balanescu, Bucuresti
14.00 Trans-catheter aortic valve implantation for non-aortic stenosis indications (pure AR, valve in valve and more)
Implantarea transcateter de valva aortica pentru indicatii non-stenoza aortica (RA pura, valva in valva si altele)
V. Guetta, Israel
14.20 Discussion/Discutii

14.30-15.30 PAUZA DE PRANZ/LUNCH BREAK

15.30-16.30 SALA DE TEATRU, CASINO
ADUNAREA GENERALA/GENERAL ASSEMBLY
Raportul Presedintelui Societatii Romane de Cardiologie/RSC President’s report
G. Tatu-Chitoiu, Bucuresti
Raportul Secretarului Societatii Romane de Cardiologie/RSC Secretary’s report
A. Petris, Iasi
Raportul Trezorierului Societatii Romane de Cardiologie/RSC Treasurer’s report
D. Lighezan, Timisoara
Raportul Presedintelui Fundatiei Romane a Inimii/RHF President’s report
I.M. Coman, Bucuresti

16.30-16.45 PAUZA DE CAFEA/COFFEE BREAK

16.45-18.15 SALA DE TEATRU, CASINO
SIMPOZION ORGANIZAT DE SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE CU SPRIJINUL COMPANIEI BERLIN CHEMIE MENARINI/ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SYMPOSIUM SUPPORTED BY BERLIN CHEMIE MENARINI
Aplicatiile clinice bazate pe stimularea grupului sulfhidril (-SH) si al oxidului nitric (-NO) endothelial/Clinical application of Hydrogen Sulphide and Nitric Oxide based therapies for cardiovascular diseases
Moderator/Chairperson: E. Apetrei

16.45 Introducere
Introduction
E. Apetrei, Bucuresti
16.50 Din intimitatea mecanismelor endoteliale
Inside endothelium mechanisms
G.A. Dan, Bucuresti
17.05 Beta-blocantele si mediatorii de tip oxid nitric endotelial: o privire clinica de ansamblu
Beta-blockers and endothelial nitrate-based gaseous mediators: a clinical overview
M.M. Vintila, Bucuresti
17.20 Disfunctia endoteliala si leziunea de organ tinta: rolul actual al blocantilor canalelor de calciu dihidropiridinici in riscul cardiovascular si hipertensiune
Endothelial dysfunction and organ damage: current role of dihydropyridine calcium channel blockers in the management of hypertension and cardiovascular risk
A. Zanchetti, Italia
17.40 Efectele protective ale grupului sulfhidril (-SH) si relatia cu oxidul nitric de-a lungul continuumului cardiovascular
Cardioprotective effects of Hydrogen Sulphide and the relation with Nitric Oxide based therapies from the beginning to the end of cardiovascular continuum
D. Vinereanu, Bucuresti
17.55 Discutii, intrebari
Discussions, questions
18.10 Concluzii
Conclusions

18.15-18.30 PAUZA/BREAK

18.30-20.00 SALA DE TEATRU, CASINO
SIMPOZION ORGANIZAT DE SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE CU SPRIJINUL COMPANIEI ASTRAZENECA/ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SYMPOSIUM SUPPORTED BY ASTRAZENECA
Managementul pacientilor cu SCA – prezent si viitor/ACS Management – present and future
Moderatori/Chairpersons: G. Tatu-Chitoiu, D. Dudek

18.30 Managementul pacientilor STEMI in Romania
STEMI Management in Romania
D. Vinereanu, Bucuresti
18.50 Managementul pacientilor NSTEMI in Polonia
NSTEMI Management in Poland
D. Dudek, Polonia
19.10 Noul Ghid European SCA-NSTE
New European Guidelines on Acute Coronary Syndromes NSTE
D. Deleanu, Bucuresti
19.30 Durata DAPT la pacientii post-SCA
DAPT duration in post-ACS patients
M. Vintila, Bucuresti
19.50 Discutii/Discussion

” tab_2=”

07.30-08.30 SALA BACCARA, CASINO
SESIUNE DE MIC DEJUN/BREAKFAST SESSION
Comunicarea cu pacientul – intre responsabilitatea legala si empatie/Communicating with the patient – between legal responsibility and empathy
Moderatori/Chairpersons: D. Dobreanu, A. Maier

1. Atitudinea corecta in stabilirea relatiei medic-pacient
The correct attitude in establishing a doctor-patient relationship
A. Paiu, Brasov
2. Castigarea increderii pacientului
Earning the patient’s trust
A. Mortis, Cluj-Napoca
3. Comunicarea vestilor proaste
Giving bad news
Q. Anas, Tirgu-Mures

08.30-09.00 PAUZA/BREAK

09.00-10.30  SALA BACCARA, CASINO
MEET THE EXPERTS (VI)/INTALNIRE CU EXPERTII (VI)
JOINT SESSION/SESIUNE COMUNA
Romanian Society of Cardiology – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy
Societatea Romana de Cardiologie – Societatea Internationala de Farmacologie Cardiovasculara
NOACC-special issues/(Noile)Anticoagulante orale in situatii speciale
Chairpersons/Moderatori: G. Tatu-Chitoiu, A. Martinez-Rubio

09.00 Secondary prevention of stroke in atrial fibrillation
Preventia secundara a stroke-ului in fibrilatia atriala
H.C. Diener, Germania
09.20 Antidotes for NOAC: what, when, how?
Antidoturile pentru NOAC: ce, cand, cum?
G. Rosano, Marea Britanie
09.40 NOAC in special situations: interventional cardiology, AF conversion, urgent surgery
NOAC in situatii speciale: cardiologie interventionala, conversia FA, chirurgie de urgenta
G.A. Dan, Bucuresti
10.00 NOAC for DVT/PE prevention and therapy
NOAC pentru preventia si tratmentul TVP/TEP
A. Martinez-Rubio, Spania
10.20 Discussion/Discutii

10.30-11.00 PAUZA DE CAFEA/COFFEE BREAK

11.00-12.30 SALA BACCARA, CASINO
MOARTEA SUBITA CARDIACA/SUDDEN CARDIAC DEATH
Preventia mortii subite cardiace/Prevention of sudden cardiac death
Moderatori/Chairpersons: D. Cozma, G.A. Dan

11.00 Evaluarea riscului de MSC
Risk assessment in SCD
H. Rosianu, Cluj Napoca
11.20 ECG-uri mortale
Deadly ECGs
G.A. Dan, Bucuresti
11.40 Este defibrilatorul implantabil solutia ideala in preventia mortii subite?
Is the implantable cardioverter-defibrillator the ideal solution in the prevention of sudden death?
S. Micu, Brasov
12.00 Locul terapiei ablative in preventia mortii subite cardiace
The role of ablation therapy in the prevention of sudden cardiac death
R. Vatasescu, Bucuresti
12.20 Discutii/Discussion

12.30-13.00  PAUZA/BREAK

13.00-14.30 SALA BACCARA, CASINO
LA GRANITA CU ALTE SPECIALITATI (V)/AT BORDERLINE WITH OTHER SPECIALITIES (V)
SESIUNE COMUNA/JOINT SESSION
Societatea Romana de Cardiologie – Alianta Romana de Combatere a Hipertensiunii Arteriale
Romanian Society of Cardiology – ARCHA
Hipertensiunea la rascruce de drumuri/Hypertension at the crossroads
Moderatori/Chairpersons: D. Bartos, D. Predeteanu

13.00 HTA la pacientul oncologic
HTN in the oncological patient
R. Jurcut, Bucuresti
13.20 HTA la pacientul reumatologic
HTN in the rheumatological patient
D. Predeteanu, Bucuresti
13.40 HTA perioperatorie
Perioperative HTN
V. Aursulesei, Iasi
14.00 HTA la gravida
Pregnancy HTN
E. Badila, Bucuresti
14.20 Discutii/Discussion

14.30-15.30 SALA BACCARA, CASINO
LUNCH SESSION
CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI/YOUNG CADIOLOGISTS’ CLUB

Participanti/Participants: D. Deleanu, Bucuresti, D. Dobreanu, Tirgu-Mures, D. Gaita, Timisoara, C. Ginghina, Bucuresti, R. Jurcut, Bucuresti, B.A. Popescu, Bucuresti, G. Tatu-Chitoiu, Bucuresti, D. Vinereanu, Bucuresti

16.45-18.15 SALA BACCARA, CASINO
SIMPOZION ORGANIZAT DE SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE CU SPRIJINUL COMPANIEI BAYER/ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SYMPOSIUM SUPPORTED BY BAYER
Anticoagulantele orale in fibrilatia atriala – cercetarea clinica si datele din viata reala sunt la fel?
Oral anticoagulants in atrial fibrillation – clinical research and real life data are the same?

Speakeri/Speakers: G.A. Dan, Bucuresti, D. Dobreanu, Tirgu-Mures, D. Lighezan, Timisoara

18.15-18.30 PAUZA/BREAK

18.30-20.00 SALA BACCARA, CASINO
SIMPOZION ORGANIZAT DE SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE IN COLABORARE CU COMPANIA SERVIER PHARMA/SYMPOSIUM ORGANIZED BY ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY IN COLLABORATION WITH SERVIER PHARMA
„Cand faci o alegere, schimbi viitorul” – pacientul, de la ischemie cardiaca la insuficienta cardiaca
“When you make a choice, you change the future” – the patient, from cardiac ischemia to heart failure

1. Introducere/Intoduction
G.A. Dan, Bucuresti
2. Ischemia in centrul abordarii pacientilor cu angina pectorala stabila
Ischemia as a core of approaching stable angina pectoris patients
G.A. Dan, Bucuresti
3. Cum alegem pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale stabile?
How do we choose for the symptomatic treatment of stable angina pectoris?
D. Dimulescu, Bucuresti
4. Nevoi si provocari in insuficienta cardiaca cronica
Needs and challenges in chronic heart failure
O. Chioncel, Bucuresti
5. Perioada vulnerabila si timing-ul optimizarii terapiei in insuficienta cardiaca
Vulnerable period and the right timing for optimizing therapy in heart failure
D. Dobreanu, Bucuresti
6. Concluzii/Conclusion
G.A. Dan, Bucuresti

” tab_3=”

09.00-10.30 SALA FERDINAND, CASINO
CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA – CUM TRATAM?/INTERVENTIONAL CARDIOLOGY – HOW TO TREAT?
Live in a box – cazuri complicate de cardiologie interventionala/Complicated cases in interventional cardiology
Inregistrari video din sala de cateterism/Video recordings from the cath lab
Moderatori/Chairpersons: S. Mot, D. Deleanu, M. Slovenski

Panel: I. Benedek, A. Bucsa, L. Calmac, C. Dina, A. Elkahlout, A. Iancu, B. Mut, I. Nedelciuc, D. Olinic, F. Ortan, M. Postu, I. Popovici, C. Udroiu, L. Zarma

1. Cazul 1 (IUBCV „C.C. Iliescu”, Bucuresti)/Clinical case 1
M. Postu, Bucuresti
2. Cazul 2 (Institutul Inimii „N. Stancioiu”, Cluj-Napoca)/Clinical case 2
O. Anchidin, Cluj-Napoca

10.30-11.00 PAUZA DE CAFEA/COFFEE BREAK

11.00-12.30 SALA FERDINAND, CASINO
IMAGISTICA (II)/IMAGING (II)
Imagistica cardiovasculara in camera de garda/Cardiovascular imaging in the emergency department
Moderatori/Chairpersons: D. Dimulescu, C. Mornos

11.00 Sindroame coronariene acute
Acute coronary syndromes
I. Costache, Iasi
11.20 Soc cardiogen
Cardiogenic shock
A. Serban, Cluj-Napoca
11.40 Disectia de aorta
Dissection of the aorta
C. Ceck, Bucuresti
12.00 Dispneea
Dyspnea
M. Floria, Iasi
12.20 Discutii/Discussion

12.30-13.00  PAUZA/BREAK

13.00-14.30 SALA FERDINAND, CASINO
CUM EVALUAM? CUM TRATAM? (III)/HOW TO EVALUATE? HOW TO TREAT? (III)
Boala coronariana stabila, de la evidentierea ischemiei la revascularizare/Stable coronary disease, from documenting ischemia to revascularization
Moderatori/Chairpersons: C. Ginghina, L. Petrescu

13.00 Identificarea pacientului la risc – neclaritati in Ghidul European 2013 de angina pectorala stabila
Identifying patients at risk – unclear issues in the 2013 European Guidelines for Stable Coronary Artery Disease
C. Nicolae, Bucuresti
13.15 Stratificarea riscului ischemic prin investigatii neinvazive
Ischemic risk stratification using non-invasive investigations
L. Petrescu, Timisoara
13.30 Importanta diagnosticului intracoronarian in boala cardiaca ischemica cronica
The importance of intracoronary diagnosis in chronic ischemic heart disease
I. Tilea, Tirgu-Mures
13.45 Abordarea interventionala a bolii coronariene multivasculare
Interventional approach in multivessel coronary disease
L. Zarma, Bucuresti
14.00 Provocari in revascularizarea chirurgicala la pacientii multicoronarieni
Challenges in  surgical revascularization of the  patients with multivessel coronary disease
M. Gaspar, Timisoara
14.15 Discutii/Discussion

14.30-15.30 PAUZA DE PRANZ/LUNCH BREAK

16.45-18.15 SALA FERDINAND, CASINO
SIMPOZION ORGANIZAT DE SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE CU SPRIJINUL COMPANIEI SANOFI-ZENTIVA/ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SYMPOSIUM SUPPORTED BY SANOFI ZENTIVA
Unde-s doi puterea creste!/Together, more powerful
Moderatori/Chairpersons: L. Gherasim, G. Tatu-Chitoiu

16.45 Riscul cardiovascular al pacientului hipertensiv necontrolat si implicatiile terapeutice
Risk profile of uncontrolled hypertensive patient and therapeutic implications
D. Gherasim, Bucuresti
17.10 Controlul hipertensiunii arteriale la pacientul cu afectare polivasculara
High blood pressure control in patients with multiple arterial disease
D. Dimulescu, Bucuresti
17.35 Factori de risc vascular si implicatiile la nivel cerebral
Vascular risk factors and cerebral implications
O. Bajenaru, Bucuresti
18.00 Discutii/Discussion

18.15-18.30 PAUZA/BREAK

18.30-20.00  SALA FERDINAND, CASINO
SIMPOZION ORGANIZAT DE SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE CU SPRIJINUL COMPANIEI GEDEON RICHTER/ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SYMPOSIUM SUPPORTED BY GEDEON RICHTER
Abordarea terapeutica a 3 factori de risc – HTA, Dislipidemia si Aderenta: necesitate sau obligativitate/The management of three risk factors – hypertension, dyslipidemia and adherence: necessity or obligation
Speakeri/Speakers: R. Kiss, Ungaria, D. Lighezan, Timisoara

” tab_4=”

09.00-10.30 SALA NICOLAE GRIGORESCU, CASINO
SESIUNE ORGANIZATORICA A GRUPULUI DE LUCRU DE CARDIOPATIE ISCHEMICA
ORGANIZATIONAL SESSION FOR THE ISCHEMIC HEART DISEASE WORKING GROUP
Moderatori/Chairpersons: A. Mereuta, C. Nicolae

A. Conferinte/Conferences
Masa rotunda interactiva
Abordarea practica a pacientului cu NSTEMI: diagnostic, triaj, tratament, urmarire
Moderatori/Chairpersons: L. Petrescu, A. Mereuta
Participanti: R. Dan, Timisoara, C. Rezus, Iasi, R. Serban, Tirgu-Mures, A. Tase, Pitesti

B. Raport de activitate/Activity report; Probleme organizatorice/Administrative issues

10.30-11.00 PAUZA DE CAFEA/COFFEE BREAK

11.00-12.30  SALA NICOLAE GRIGORESCU, CASINO
SESIUNE ORGANIZATORICA A GRUPULUI DE LUCRU DE CARDIOLOGIE PREVENTIVA
ORGANIZATIONAL SESSION OF THE PREVENTIVE CARDIOLOGY WORKING GROUP
Moderatori/Chairpersons: M.I. Popescu, I. Kulcsar

A. Conferinte/Conferences

B. Raport de activitate/Activity report; Probleme organizatorice/Administrative issues

12.30-13.00  PAUZA/BREAK

13.00-14.30 SALA NICOLAE GRIGORESCU, CASINO
SESIUNE ORGANIZATORICA A GRUPULUI DE LUCRU DE CARDIOLOGIE DE URGENTA
ORGANIZATIONAL SESSION FOR THE EMERGENCY CARDIOLOGY WORKING GROUP
Moderatori/Chairpersons: D. Tint, V. Chioncel

A. Conferinte/Conferences

B. Raport de activitate/Activity report; Probleme organizatorice/Administrative issues

14.30-15.30 PAUZA DE PRANZ/LUNCH BREAK

” tab_5=”

09.00-10.30  SALA MAGNUM, HOTEL INTERNATIONAL
IMAGISTICA (I)/IMAGING (I)
Imagistica in algoritmul de depistare precoce a afectarii cardiovasculare/Imaging in the algorithm for early detection of cardiovascular involvement
Moderatori/Chairpersons: M. Florescu, R. Jurcut

09.00 Cardiooncologie
Cardiooncology
C. Mornos, Timisoara
09.20 Boli infiltrative miocardice
Infiltrative myocardial disease
R. Jurcut, Bucuresti
09.40 Cardiomiopatii
Cardiomyopathies
A.O. Ciobanu, Bucuresti
10.00 Hipertensiunea pulmonara
Pulmonary hypertension
I. M. Coman, Bucuresti
10.20 Discutii/Discussion

10.30-11.00 PAUZA DE CAFEA/COFFEE BREAK

11.00-12.30 SALA MAGNUM, HOTEL INTERNATIONAL
CUM EVALUAM? CUM TRATAM? (II)/HOW TO EVALUATE? HOW TO TREAT? (II)
Continuum in hipertensiunea arteriala/Continuum in arterial hypertension
Moderatori/Chairpersons: C. Arsenescu Georgescu, D. Bartos

11.00 Conteaza cum masuram TA in evaluarea pacientului hipertensiv?
Does the way we measure BP matter in the evaluation of the hypertensive patient?
D. Bartos, Bucuresti
11.20 Ghidurile si particularitatile de tratament in HTA
Guidelines and treatment particularities in HTN
C. Arsenescu Georgescu, Iasi
11.40 HTA la tanar si la varstnic – entitati diferite?
HTN in the young and the elderly – separate entities?
S. Magda, Bucuresti
12.00 Terapia antihipertensiva – promisiuni pentru viitor
Antihypertensive therapy – promises for the future
E. Badila, Bucuresti
12.20 Discutii/Discussion

12.30-13.00 PAUZA/BREAK

13.00-14.30 SALA MAGNUM, HOTEL INTERNATIONAL
Reabilitare cardiovasculara/CARDIAC REHABILITATION
Recuperarea cardiovasculara – abordare practica/Cardiovascular rehabilitation – a practical approach
Moderatori/Chairpersons: S. Mancas, D. Zdrenghea

13.00 Reabilitarea cardiaca – situatia curenta in tarile europene
Cardiac rehabilitation – current status in European countries
F. Mitu, Iasi
13.15 Adaptarea la efort la pacientii cu insuficienta cardiaca
Adaptation to exercise in heart failure patients
D. Gherasim, Bucuresti
13.30 Recuperarea pacientului cu resincronizare ICD/CRT
Rehabilitation of the patient with ICD/CRT
D. Zdrenghea, Cluj Napoca
13.45 Anemia cronica si recuperarea cardiovasculara
Chronic anemia and cardiovascular rehabilitation
S. Dragan, Timisoara
14.00 Modelul Covasna in recuperarea cardiovasculara
The Covasna model in cardiovascular rehabilitation
M. Suceveanu, Covasna
14.15 Discutii/Discussion

14.30-15.30 PAUZA DE PRANZ/LUNCH BREAK

” tab_6=”

09.00-10.30 SALA FORUM, HOTEL INTERNATIONAL
CONFERINTE/CONFERENCES
Trombembolismul venos – de la realitatea clinica la recomandarile ghidurilor/Venous thromboembolism – from clinical reality to guidelines’ recommendations
Moderatori/Chairpersons: D. Dimulescu, A. Iliesiu

09.00 Caz 1. Sarcina si TEV/Pregnancy and VTE
Prezentator/Speaker – R. Rimbas, Bucuresti
Comentator/Commenter – S. Balanescu, Bucuresti
09.30 Caz 2. Bolile neoplazice si TEV/Neoplastic disease and VTE
Prezentator/Speaker – M. Popescu, Bucuresti
Comentator/Commenter – D. Dimulescu, Bucuresti
10.00 Caz 3. Hipertensiunea pulmonara tromboembolica/Thromboembolic pulmonary hypertension
Prezentator/Speaker – A. Hodorogea, Bucuresti
Comentator/Commenter – A. Iliesiu, Bucuresti

10.30-11.00 PAUZA DE CAFEA/COFFEE BREAK

11.00-12.30 SALA FORUM, HOTEL INTERNATIONAL
CONGENITAL HEART DISEASE (II)/CARDIOPATII CONGENITALE (II)
Translation of congenital cardiac defects from children to adults/Translatia malformatiilor congenitale de cord de la copii la adulti
Chairpersons/Moderatori: J. Stein, I.M. Coman

11.00 The perspective of the Pediatric Cardiologist
Perspectiva cardiologului pediatru
A. Sglimbea, Tirgu-Mures
11.20 The perspective of the Cardiologist managing GUCH in Romania
Perspectiva cardiologului care trateaza MCC in Romania
I.M. Coman, Bucuresti
11.40 The perspective of the cardiologist specialized in GUCH in Austria
Perspectiva cardiologului specialist in GUCH in Austria
J. Stein, Austria
12.00 Management of teenage females with CCD and pregnancy
Managementul adolescentelor cu MCC si sarcina
J. Stein, Austria
12.20 Discussion/Discutii

12.30-13.00  PAUZA/BREAK

13.00-14.30 SALA FORUM, HOTEL INTERNATIONAL
CUM EVALUAM? CUM TRATAM? (IV)/HOW TO EVALUATE? HOW TO TREAT? (IV)
Evaluarea pacientului inainte si dupa terapia interventionala/Patient assessment before and after interventional therapy
Moderatori/Chairpersons: M. Grecu, S. Pescariu

13.00 Indicatiile stimularii cardiace permanente si urmarirea clinica a pacientului cu stimulator cardiac
Indications of permanent cardiac pacing and follow-up of patients with cardiac pacemakers
C. Statescu, Iasi
13.20 Terapia de resincronizare – indicatii si aprecierea eficientei terapiei
Resynchronization therapy – indications and assessment of therapeutic efficiency
D. Cozma, Timisoara
13.40 Evaluarea pacientului cu aritmii supraventriculare
Assessment of patients with supraventricular arrhythmias
A. Deutsch, Bucuresti
14.00 Evaluarea pacientului cu aritmii ventriculare
Assessment of patients with ventricular arrhythmias
M. Grecu, Iasi
14.20 Discutii/Discussion

14.30-15.30 PAUZA DE PRANZ/LUNCH BREAK

16.45-18.15  SALA FORUM, HOTEL INTERNATIONAL
SIMPOZION ORGANIZAT DE SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE CU SPRIJINUL COMPANIEI GALENICA/ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SYMPOSIUM SUPPORTED BY GALENICA
Polypill – Eficienta, protectie si aderenta crescuta intr-un singur medicament
Polypill – Effectiveness, protection and increased adherence in a single drug

16.45 Introducere/Introduction
D. Gaita, Timisoara

16.50 Bolile cardiovasculare in Romania – Preventie sau tratament?
Cardiovascular disease in Romania – Prevention or treatment?
C. Vladescu, Bucuresti

17.10 Trinomia – Noua strategie medicala terapeutica!
Trinomia – A new medical therapeutic strategy!
Z. Fras, Slovenia

17.40 „Pacientul Trinomia” – Prezentari de caz
”Trinomia Pacient” – Clinical cases
V. Vintila, A. Ciobanu, Bucuresti

18.00 Cuvant de incheiere/Closing remarks
D. Gaita, Timisoara

” tab_7=”

09.00-10.30  SALA AUDITORIUM, HOTEL INTERNATIONAL
COMUNICARI ORALE 5/ORAL ABSTRACT PRESENTATIONS 5
Functia cardiaca/Cardiac function
Moderatori/Chairpersons: C. Arsenescu Georgescu, A.C. Popescu

09.00 Tratamentul energo-metabolic continuu adaugat terapiei conventionale poate scadea riscul disfunctiei incidentale de ventricul st?ng +/- insuficienta cardiaca la recipienti de Epirubicina pentru doua localizari tumorale maligne
Continuous energo-metabolic treatment added-on conventional therapy could lower the risk for incidental left ventricular dysfunction +/- hert failure in Epirubicinum recipients for two cancer locations
A. Tase, O. Tetiu, G. Savoiu, A. Tase, M. Mihaila, G. Stanciulescu, C. Usurelu, I. Iorga-Siman, Pitesti  (98)
09.10 Disfunctie regionala de ventricul stang indusa de extrasistole ventriculare cu origine in tractul de ejectie al ventriculului drept
Right ventricular outflow premature contractions induce regional left ventricular dysfunction
O.A. Enescu, R. Rimbas, B. Suran, A. Margulescu, C. Siliste, D. Vinereanu, Bucuresti (99)
09.20 Pacientii cu scleroza sistemica prezinta disfunctie sistolica subclinica de ventricul stang
Left ventricular subclinical systolic dysfunction in patients with systemic sclerosis
L.S. Magda, R.I. Mincu, C.M. Mihai, M. Florescu, D. Mihalcea, A. Soare, M. Cinteza, D. Vinereanu, Bucuresti (100)
09.30 Functia atriului stang este afectata la pacientii cu scleroza multipla
Left atrial function is impaired in patients with multiple sclerosis
R.I. Mincu, L.S. Magda, M. Florescu, A. Velcea, S. Mihaila, A. Chiru, B.O. Popescu, C. Tiu, D. Vinereanu, Bucuresti (101)
09.40 Conferinta/Conference
Noncompactarea de ventricul stang – de la clasic la aspecte particulare
Left ventricular noncompaction – from the classics to particular aspects
C. Arsenescu Georgescu, Iasi
09.55 Abordarea „multi-layer” a deformarii miocardice prin imagistica 2D speckle tracking – valori de referinta intr-un grup mare de indivizi normali
Multi-Layer approach of myocardial strain by 2D speckle tracking imaging – reference values in a large group of normal individuals
R.C. Rimbas, S.I. Calin, S. Mihaila, O.A. Enescu, M. Florescu, L.S. Magda, A.O. Ciobanu, L.P. Badano, D. Vinereanu, Bucuresti (102)
10.05 Relatia dintre largimea distributiei eritrocitare si functia ventriculara la pacientii cu insuficienta cardiaca cu fractie de ejectie prezervata
Relation between red cell distribution width and ventricular function in heart failure with preserved ejection fraction
R. Siliste, A. Chitroceanu, R. Ianula, C. Orlov, D. Isacoff, Bucuresti (103)
10.15 Raportul neutrofile-limfocite – un predictor independent pentru decompensarea acuta la pacientii cu insuficienta cardiaca si fractie de ejectie scazuta
Neutrophil-to-lymphocyte ratio – an independent predictor of acute decompensation in patients with heart failure with reduced ejection fraction
C. Delcea, C.A. Buzea, A. Dima, M. Dobranici, R.A. Popescu, C. Stanescu, A. Breha, C. Baicus, G.A. Dan, Bucuresti (104)
10.25 Discutii/Discussion

10.30-11.00 PAUZA DE CAFEA/COFFEE BREAK

11.00-12.30  SALA AUDITORIUM, HOTEL INTERNATIONAL
COMUNICARI ORALE 6/ORAL ABSTRACT PRESENTATIONS 6
CARDIOMIOPATII/Cardiomyopaties
Moderatori/Chairpersons: I. Bruckner, E. Apetrei

11.00 Hipertrofia ventriculara dreapta, predictor al aritmiilor ventriculare maligne la pacientii cu cardiomiopatie hipertrofica
Right ventricular wall thickness as a correlate of malignant ventricular arrhythmias in patients with hypertrophic cardiomyopathy
M. Rosca, A. Calin, A. Mateescu, P. Varga, C.C. Beladan, M.M. Gurzun, R. Enache, C. Ginghina, B.A. Popescu, Bucuresti (105)
11.10 Evaluarea si managementul aritmiilor cu risc de moarte subita la sportivi
Assessment and management of arrhythmias associated with sudden death risk in athletes
A.G. Negru, G. Ivanica, L. Sorca-Albisoru, R. Matei, C. Torsin, S. Pescariu, L. Petrescu, T.C. Luca, A. Ionac, Timisoara (106)
11.20 Conferinta/Conference
Fibroza in patologia cardiaca
Fibrosis in heart disease
I. Bruckner, Bucuresti
11.35 Afectarea cardiaca in boala Fabry – experienta unui centru de referinta
Cardiac involvement in Fabry disease – a reference center experience
R. Jurcut, A. Mursa, S. Militaru, C. Achim, I. Andreiana, R. Adam, C. Ginghina, A.G. Fruntelata, Bucuresti (107)
11.45 Cardiotoxicitatea tratamentului antiangiogenic: rezultatele unui studiu pilot
Cardiotoxicity of anti-vascular endothelial growth factor therapies: results of a pilot study
A.M. Popara-Voica, A. Croitoru, L. Dima, D. Alexandru,  D.O. Geavlete, A.M. Daraban, B.A. Popescu, C. Ginghina, R. Jurcut, Bucuresti (108)
12.55 Comparatie intre ghidurile curente de preventie primara a mortii subite cardiace la pacientii cu cardiomiopatie hipertrofica
Comparison of current guidelines for primary prevention of sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy – is clinical practice consistent?
A. Mursa, A. Dinu, M. Rosca, M. Serban, C. Calin, N. Ferariu, B.A. Popescu, C. Ginghina, R. Jurcut, Bucuresti (109)
12.05 Conferinta/Conference
Valva mitrala in Cardiomiopatia hipertrofica
Mitral valve in hypertrophic cardiomyopathy
E. Apetrei, Bucuresti
12.20 Discutii/Discussion

12.30-13.00 PAUZA/BREAK

13.00-14.30 SALA AUDITORIUM, HOTEL INTERNATIONAL
COMUNICARI ORALE 7/ORAL ABSTRACT PRESENTATIONS 7
STEMI/STEMI
Moderatori/Chairpersons: M. Dorobantu, M. Popovici

13.00 Cardiologia interventionala din Romania dupa 4 ani de Program STEMI
Interventional Cardiology in Romania after four years of Primary PCI Program
C.A. Udroiu, G. Tatu-Chitoiu, D. Deleanu, R. Arafat, D. Vinereanu, Bucuresti (110)
13.10 Infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment ST la pacientii tineri – semnul EVA?
ST-elevated acute myocardial infarction in young patients – A sign of EVA (Early vascular ageing)
O.F. Tautu, S. Chirila, M. Dorobantu, Bucuresti (111)
13.20 Particularitatile de prezentare si prognosticul pe termen mediu al infarctului miocardic acut la pacientii tineri
Presentation and medium-term outcome of acute myocardial infarction in young patients
A.M. Andronescu, S. Stamate, A. Nechita, V. Enache, M. Vintila, M. Dorobantu, Bucuresti (112)
13.30 Importanta colaborarii cardiolog – medic de familie in managementul pacientului cu infarct miocardic
The importance of collaboration between cardiologist and family physician in management of the patients with myocardial infarction
A. Scafa-Udriste, L. Calmac, C. Zaharescu, V. Bataila, O. Tautu, G. Tatu-Chitoiu, M. Dorobantu, Bucuresti (113)
13.40 Conferinta/Conference
Transplantul autolog cu celule stem in infarctul miocardic acut. Prezent si perspective
Autologous stem cell transplantation in acute myocardial infarction. Present and perspectives
M. Dorobantu, Bucuresti
13.55 Parametri ecocardiografici vechi si noi combinati intr-un protocol complex pentru evaluarea infarctului miocardic experimental la sobolani
Old and new echo parameters combined in a comprehensive protocol for the assessment of experimental myocardial infarction in rats
R. Dragoi Galrinho, A.O. Ciobanu, R.C. Rimbas, G.C. Manole, B. Marinescu, D. Vinereanu, Bucuresti (114)
14.05 Abordare invaziva precoce vs tardiva la pacientii cu STEMI dupa fibrinoliza cu criterii non-invazive de reperfuzie
Early vs late invasive approach in patients with STEMI after successful fibrinolysis
V. Bataila, V. Ploscaru, L. Calmac, M. Cosmin, B. Dragoescu, R. Niculescu, M. Marinescu, G. Tatu-Chitoiu, M. Dorobantu, Bucuresti (115)
14.15 Variabilitatea interinvestigator in evaluarea scorului Syntax in infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment ST
Interobserver variability of the Syntax score in ST-elevation myocardial infarction
R.C. Serban, L. Hadadi, A. Scridon, A. Elkahlout, D. Dobreanu, Tirgu-Mures (116)
14.25 Discutii/Discussion

14.30-15.30 PAUZA DE PRANZ/LUNCH BREAK

16.45-18.15 SALA AUDITORIUM, HOTEL INTERNATIONAL
MINI-SIMPOZION SI ATELIER DE IMAGISTICA SUSTINUTE CU SPRIJINUL SIEMENS/SIEMENS IMAGING VILLAGE AND MINI-SYMPOSIUM

16.45-17.15 Mini-simpozion
Facilitati in evaluarea cardiaca volumetrica: de la 2D si 4D transtoracic la 4D TEE
S. Stanciu, M. Gurzun, Bucuresti

17.15-18.15 Atelier practic

” tab_8=”

07.30 SALA BELVEDERE, HOTEL INTERNATIONAL
SRC-ESC WORKING MEETING

” toggle_1=”off” toggle_2=”off” toggle_3=”off” toggle_4=”off” toggle_5=”off” toggle_6=”off” toggle_7=”off” toggle_8=”off”]

1 Comments

Comments are closed.