SESIUNE DE POSTERE

Detalii importante:

1.    Sesiunea de postere electronice se va desfasura de joi pana sambata (17-19 septembrie) in Casino, la etajul 1 (balcon).
2.    Autorii posterelor sunt invitați sa fie prezenti in zona de afisare a posterelor in pauzele stabilite in program (in ziua in care posterele ruleaza conform programului).
3.    Sesiunea de Postere moderate se va desfasura intr-un spatiu distinct si marcat ca atare din zona de afisare a posterelor.

[accordion1 title_1=”Joi, 17 septembrie” title_2=”Vineri, 18 septembrie” title_3=”Sambata, 19 septembrie” tab_1=”
10.15-11.45 POSTER I
POSTERE MODERATE/MODERATED POSTERS

Moderatori/Chairpersons:  M. Dorobantu, D. Zdrenghea

1.    Boala de reflux gastroesofagian la pacienții cu ablația fibrilației atriale
Gastroesophageal reflux disease in patients with atrial fibrillation ablation
M. Floria, O. Barboi, M. Grecu, C. Rezuș, C. Cijevschi Prelipcean, G. Bălan, V.L. Drug, Iași (27)
2.    Tratamentul cu hidroxicloroquină modifică riscul cardiovascular la pacienții cu poliartrită reumatoidă
Hydroxychloroquine changes the cardiovascular risk in rheumatoid arthtritis patients
A. Jitaru, A. Iacob, M. Oita, A. David, O. Mitu, M.M. Leon, F. Mitu, Iași (28)
3.    Modificările intervalului PR după ablaţia de cale lentă nodală în cazul tahicardiilor supraventriculare prin reintrare intranodală
Variations in the PR interval after slow pathway ablation for atrio-ventricular nodal reentry tachycardia
D.I. Ciobanu, M.C.B. Suran, C. Siliște, D. Vinereanu, București (29)
4.    Imunitatea umorală şi celulară la bolnavii cu cardiomiopatie dilatativă inflamatorie cu diagnosticul confirmat morfologic
Humoral and cellular immunity in patients with inflamatory dilated cardiomyopathy with a morphologcally confirmed diagnosis
T. Braniște, A. Braniște, București (30)
5.    Tratamentul endovascular al anevrismelor de aortă toracică şi abdominală
Endovascular treatment of thoracic and abdominal aortic aneurysms
A. Linte, S. Bălănescu, M. Alexandrescu, T. Cebotaru, C. Popa, S. Nicolae, B. Vintilă, F. Şteiu, București (31)
6.  Cazuri atipice de manifestare a sindroamelor de preexcitație la sportivi – excepția care trebuie luată în considerare
Atypical preexcitation syndromes in athletes – the exception that should be considered
A.G. Negru, G. Ivănică, R. Matei, L. Sorca-Albișoru, C. Torsin, A. Ionac, L. Petrescu, C.T. Luca, S. Pescariu, Timișoara (32)

09.00-13.00 POSTER II
Lucrări originale/Original papers

1.    Blocul atrioventricular indus la Testul Tilt – o formă rară
Atrioventricular block induced by Tilt Testing – a rare finding
O. Năstase, L. Mandes, M. Rac-Albu, C. Ginghina, R. Ciudin, București (33)
2.    Verapamilul intracoronarian îmbunătățește funcția ventriculului stâng în infarctul miocardic acut anterior cu supradenivelare de segment ST
Beneficial effects of an old drug – intracoronary Verapamil improves left ventricular function in acute anterior STEMI
V.R. Turi, L. Pascalau, M. Badalica-Petrescu, M. Valcovici, R. Christodorescu, S. Dragan, Timișoara (34)
3.    Riscul cardiovascular și cardiotoxicitatea indusă de chimioterapie în cancerul mamar
Cardio-vascular risk linked to cardiotoxicity induced by chemotherapy in breast cancer
M.D. Valcovici, V.R. Turi, F. Buleu, A. Tudor, G. Stoichescu-Hogea, R. Christodorescu, S. Dragan, Timișoara (35)
4.    Boala parodontală ca factor de risc cardiovascular
Periodontal disease as a cardiovascular risk factor
H. Barbu, L. Chiriac, M.M. Gurzun, M. Vicol, I. Hantulie, R. Boingiu, A. Girleanu, M. Ioan, S.I. Dumitrescu, București (36)
5.    Rolul mapping-ului electroanatomic în ablația de fibrilație atrială ghidată de ecografia intracardiacă
Impact of electroanatomical mapping during catheter ablation of atrial fibrillation guided by intracardiac echocardiography
C. Tutuianu, C. Iorgulescu, R. Pap, B. Gabor, K. Gergely, J. Szilagy, A. Makai, L. Saghy, Timișoara (37)
6.    Relația dintre factorii de risc psihocomportamentali și variabilitatea ritmului cardiac la pacienții hipertensivi
The relationship between psychobehavioral risk factors and heart rate variability in hypertensive patients
C.Vlad, C.V. Petra, M. Valeanu, F. Mocean, Cluj-Napoca (38)
7.    Evaluarea factorilor de risc tromboembolic la pacienţii cu fibrilaţie atrială non-valvulară
Thromboembolic risk factors assessment in patients with non-valvular atrial fibrillation
D.E. Velimirovici, M. Rada, R. Pleavă, D. Berceanu Văduva, D.M. Duda Seiman, M. Velimirovici, D. Gaiţă, S Drăgan, S. Mancaş, Timișoara (39)
8.    Relaţia dintre sindromului metabolic şi nivelul acidului uric: diferenţe în funcţie de sex şi vârstă
The relation between metabolic syndrme and the level of serum uric acid: gender and age differences
M. Rada, D.E. Velimirovici, D. Berceanu Văduva, M. Velimirovici, D.M. Duda Seiman, I. Gogoaşă, S. Mancaș, Timișoara (40)
9.    NT-proBNP de efort și performanţa sistolică longitudinală a VS la pacienţii cu lupus
Exercise NT-pro-BNP and endocardial longitudinal strain in systemic lupus erythematosus patients
G. Gușetu, D. Pop, C. Pamfil, D. Pop-Mândru, D. Zdrenghea, S. Rednic, R. Matuz, Cluj-Napoca (41)
10.    Angina pectorală la femei
Angina pectoris in women
M. Șerban, A.C. Guță, G. Răileanu, S. Postelnicu, D. Gherasim, C. Ginghina, București (42)
11.    Noi metode de detecție a speciilor înalt reactive de oxigen la nivel trombocitar în patologia cardiacă
Novel fluorescent probes for detection of highly reactive oxygen species in platelets in cardiac pathologies
A.S. Liteanu, M. Iordache, A. Ilieșiu, G. Gheorghe, V. Teodorescu, C. Nicolae, G. Uscoiu, T. Savopol, I.T. Nanea, București (43)
12.    Boala renală cronică la pacienţii internaţi pentru insuficienţă cardiacă cronică decompensată
Chronic kidney disease in patients hospitalized for acute decompensated heart failure: prevalence and clinical characteristics
A. Bălăceanu, C. Diaconu, M. Fronea, O. Zara, C. Despan, A. Leonte, C. Voiculeț, G. Aron, I. Dina, București (44)
13.    Particularități clinice în edemul pulmonar non sindrom coronarian acut versus insuficiența cardiacă acută cronic decompensată clasa IV NYHA
Clinical particularities in non acute coronary syndrome pulmonary edema versus chronic decompensated acute cardiac failure NYHA IV class
A. Nechita, V. Enache, I. Iordache, M.M. Vintilă, București (45)
14.    Diferențe cronoterapeutice între Telmisartan și Candesartan la pacienții hipertensivi cu profil non dipper
Cronotherapeutic difference of Telmisartan and Candesartan in hypertensive patients with non-dipper blood pressure (BP) pattern
H. Rus, E. Bobescu, V. Gorgan, L. Moise, S. Albu, Brașov (46)
15.    Evaluarea ecocardiografică a plăcilor aortice calcifice predictor al evenimentelor cardiovasculare la pacienții hipertensivi
Calcified evaluated aortic plaques using trastoracic echocardiography can predict cardiovascular outcomes in hypertensive patients
H. Rus, E. Bobescu, V. Gorgan, S. Albu, Brașov (47)
16.    Factori trigger și predictori circulanți ai restenozei coronariene intra-stent
Trigger factors and circulating predictors of the coronary in-stent restenosis
M. Popovici, L. Ciobanu, V. Ivanov, I. Popovici, S. Costin, V. Cobeț, C. Dumanschi, Chișinău (48)
17.    Stenoza aortică strânsă cu fracţie de ejecţie ventriculară stângă păstrată – caracteristici clinice şi ecocardiografice în funcţie de gradientul şi fluxul transvalvular
Clinical and echocardiographic characteristics of the flow-gradient patterns in patients with severe aortic stenosis and preserved left ventricular ejection fraction
A. Călin, A.D. Mateescu, M. Roșca, C.C. Beladan, R. Enache, P. Varga, D.C. Calin, C. Ginghină, B.A. Popescu, București (49)
18.    Evoluţia parametrilor de remodelare cardiacă sub influenţa programului de reabilitare cardiovasculară la pacienţii cu cardiopatie ischemică și insuficienţă cardiacă diastolică
The evolution of cardiac remodeling parameters under the influence of cardiovascular rehabilitation program in patients with ischemic heart disease and diastolic heart failure
S. Filimon, E. Vataman, A. Grivenco, D. Lisii, S. Aprodu, C. Jucovschi, R. Hotineanu, Chișinău (50)
19.    Troponina T în insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție prezervată
Troponin T in heart failure with preserved ejection fraction
A. Mavrea, I. Cîtu, F. Căruntu, M. Moț, M. Tomescu, Timișoara (51)
20.    Evaluarea aderenţei terapeutice a bolnavilor respitalizaţi cu insuficienţă cardiacă acută
Evaluation of therapeutic adherence in patients rehospitalized with acute heart failure
A. Frigy, T. Péntek, I. Kocsis, L. Fehérvári, E. Carașca, Tîrgu-Mureș (52)
21.    Calitatea vieţii şi nivelul activităţii fizice după revascularizarea coronariană versus tratament medicamentos
The quality of life and physical activity level after coronary revascularization versus medical therapy
A. Grivenco, Chișinău (53)
22.    Cardiostimularea electrică permanentă – experienţa Clinicii de Cardiologie, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi
Permanent cardiac pacing – experience of Cardiology Clinic, Clinical Emergency Hospital “St. Spiridon”, Iasi
M.A. Ursaru, I. Tudorancea, V. Aursulesei, A. Petriș, D. Tesloianu, Iași (54)
23.    Evenimentele extrasistolice ventriculare și parametrii intervalului QT în ciroza hepatică
Ventricular extrasystolic events and QT interval parameters in liver cirrhosis
R.D. Negru, F. Mitu, D.C. Cojocaru, Iași (55)
24.    Corelații între supraviețuirea pacienților cu stenoză aortică degenerativă non-severă și prezența insuficienței cardiace acute. Studiu clinic prospectiv
The correlation between acute heart failure and the survival of patients with degenerative non-severe aortic stenosis. A prospective clinical study
D. Mercea, D. Pop, C. Pop, D. Zdrenghe, Baia Mare (56)
25.    Tensiunea arterială sistolică şi fracţia de ejecţie – elemente cheie în predicţia riscului de deces la pacienți cu insuficienţă cardiacă acută
Sistolic blood pressure and the ejection fraction – key elements of prediction of the death risk in patients with acute cardiac failure
L. Axente, A. Soysaler, V. Chionel, I. Ionescu, C. Andrei, C. Sinescu, București (57)
26.    Aprecierea riscului cardiovascular la pacieţii cu lupus eitematos sistemic
Cardiovascular risk assessment in systemic lupus erythematosus patients
A. Dima, P. Bălănescu, C. Delcea, E. Bălănescu, A. Buzea, C. Jurcuț, R. Jurcuț, C. Badea, C. Baicuș, G.A. Dan, București (58)
27.    Toleranța anormală la glucoză – predictor de mortalitate pe termen lung la pacienții non-diabetici cu infarct miocardic acut
Abnormal glucose tolerance – predictor of mortality in nondiabetic patients with acute myocardial infarction
L. David, A. Grosu, A. Raducan, Chișinău (59)
28.    Valoarea D-dimerilor la pacientul cu insuficiență cardiacă
D-dimer value in heart failure
R. Mustafa Edme, O. Istrătoaie, D. Ivanov, A. Răcăreanu, Craiova (60)

13.30 -17.30 POSTER II
Cazuri clinice/Clinical cases

1.    Infarctul miocardic acut: prima manifestare a unui anevrism de trunchi al arterei coronare stângi
Acute myocardial infarction: first manifestation of left main coronary aneurysm
D.M. Brie, V.R. Turi, A. Ionac, S. Pescariu, Timișoara (61)
2.    Insuficiență cardiacă la un pacient stimulat – un diagnostic dificil
Heart failure in a pacemaker patient – a difficult diagnosis
C. Iorgulescu, D.A. Radu, A. Deaconu, A. Nastasa, R.G. Vătășescu, Bucuresti (62)
3.    Tromboza venoasă profundă în sarcină
Deep venous thrombosis in pregnancy
O.A. Tica, O. Tica, R. Tor, U. Somauro, M.I. Popescu, Oradea (63)
4.    Mergând către izvor – de la infarctul de retină înspre claudicația de limbă
Going upstream – from retinal infarction towards tongue claudication
C. Japie, A. Rachieru, E. Weiss, F. Scărlătescu, D. Bartoș, E. Bădilă, București (64)
5.    Afectare cardiacă în cadrul lupusului la un tânăr – boala cu o mie de feţe
Cardiac involvement in a young lupus patient – the many-faced disease
S. Militaru, P. Ciobanu, R. Deliu, A. Iancu, L. Predescu, M. Croitoru, C. Jurcuț, C. Ginghină, R. Jurcuț, București (65)
6.    Coronarografia la pacientă cu situs inversus și dextrocardie
Coronary angiography in patients with situs inversus and dextrocardia
O.D. Zara, C. Voiculeț, T. Tiron, I. Teodorescu, C. Hanță, L. Harbuz, G. Aron, București (66)
7.    Angioplastie cu șapte stenturi la o pacinentă cu anevrism ventricular
Seven stents angioplasty in a patient with ventricular aneurysm
E. Dumitru, C. Andrei, V. Chioncel, A.M. Aram, A. Burducea, C. Sinescu, București (67)
8.    Sindromul nefrotic, cauză de tromboză arterială şi venoasă
Nephrotic syndrome, ethyopathogenic factor for artery and vein thrombosis
C. Despan, A. Bălăceanu, M. Ciocan, G. Zaharia, A. Leonte, C. Diaconu, G. Aron, I. Dina, București (68)
9.    Colapsul diastolic de ventricul drept la un pacient cu revărsat pericardic este întotdeauna expresia tamponadei?
Is the diastolic collapse of the right ventricle always the feature of cardiac tamponade in a patient with pericardial effusion?
A. Neacșu, A. Frentescu, I. Daha, C. Stănescu, V. Popov, G.A. Dan, București (69)
10.    Un caz „clasic” de cardiomiopatie hipertrofică… ce soluţii avem?
A classic case of hypertrophic cardiomyopathy – what solutions are there?
A. Covaliov, A. Popa, C. Rădulescu, L. Mandes, M. Albu, B.A. Popescu, C. Ginghină, București (70)
11.    Tahicardia paroxistică supraventriculară prelungită – cauză de insuficiență cardiacă acută la tânăr
Prolonged paroxysmal supraventricular tachycardia – a cause of acute heart failure in a young person
M.C. Bezna, M. Bezna, C. Deliu, N. Gard, Craiova (71)
12.    Sinergie și perseverență pentru o viață – infarct miocardic acut anterior întins la un pacient cu resuscitare prelungită
Synergy and perseverance to save a life – large acute anterior myocardial infarction in a patient with prolonged CPR
A.G. Cotoban, C. Udroiu, D. Vinereanu, București (72)
13.    Trombangeita obliterantă Buerger: un diagnostic ușor, un caz complicat
Thromoangiitis obliterans: easy diagnosis, difficult case
C.I. Rădulescu, M. Șerban, P. Platon, A. Covaliov, L. Predescu, A. Călin, A. Guta, C. Ginghină, București (73)
14.    Caz complex de revascularizare intervențională la pacient tricoronarian sever cu indicație de revascularizare chirurgicală și IMA cu supradenivelare de segment ST tratat prin PCI primară cu implantare BMS la nivelul ACD II și rotablație urmată de implantare DES la nivel IVA I-II
Complex case of interventional revascularization in a patient with severe multivessel coronary disease with indication of surgical revascularization and ST segment elevation myocardial infarction treated with primary PCI with implantation of BMS on RCA II and rotablation followed by DES implantation on LAD I-II
V. Bătăilă, V. Ploscaru, L. Câlmâc, M. Cosmin, B. Dragoescu, R. Niculescu, M. Marinescu, S. Arvanitopol, M. Dorobanțu, București (74)
15.    Coarctaţia de aorta şi aortopatia – o combinaţie frecventă cu multiple implicaţii terapeutice
Coarctation of the aorta and aortopathy – a common combination with multiple therapeutic consequences
I. Pârvu, A. Hodorogea, A.G. Gheorghe, I.T. Nanea, A. Ilieșiu, București (75)
16.    Mixom atrial asimptomatic asociat cu fibrom uterin şi meningiom – prezentare de caz
Asymptomatic atrial myxoma associated with uterine fibroma and meningioma – case presentation
A. Căpitănescu, I.T. Nanea, G. Uscoiu, M.A. Sandu, H. Moldovan, București (76)
17.    Ablația prin radiofrecvență – tratament în furtuna electrică la pacientă cu sclerodermie sistemică
Radiofrequency ablation (RF) – treatment of electrical storm in a patient with systemic scleroderma
A.C. Simion, O. Apetrei, I. Ardeleanu, C. Arsenescu Georgescu, M. Grecu, Iași (77)
18.    Originea anormală a arterei subclaviculare stângi din artera pulmonară stângă la un sugar cu Tetralogie Fallot
Abnormal origin of the left subclavian artery from the left pulmonary artery in an infant with Tetralogy of Fallot
C. Şuteu, Tîrgu-Mureş (78)
19.    Dublu accident după pericardiocenteză
Double accident following pericardiocentesis
A.G. Avram, S. Bușnatu, M. Paraschiv, C. Voica, C. Sinescu, București (79)
20.    Anevrism de aortă tardiv după protezarea valvei aortice – argument pentru tratamentul agresiv al dilataţiei de aortă ascendentă in bicuspidie
Aortic aneurysm late after aortic valve replacement – argument for an aggressive treatment of the aortic dilation in bicuspid aortic valve
C. Maximeasa, A.G. Iosifescu, T. Iosifescu, V.A. Iliescu, București (80)
21.    Este chimioterapia factor de risc pentru boala coronariană?
Is Chemotherapy a risk factor for coronary artery disease?
M. Khattab, C.A. Udroiu, C.I. Stoicescu, D. Vinereanu, București (81)
22.    Caz particular de insuficienţă cardiacă cu Anasarcă la o femeie de 59 ani
A case of heart failure with Anasarca in a 59 years old woman
D. Lighezan, A. Morgovan, V. Ivan, S. Paralescu, R. Buzaș, Timișoara (82)
23.    Septicemie cu determinări tardive valvulare aortice severe
Septicaemia with late severe aortic valvular determinations
A.M. Bebeșelea, I. Manițiu, R. Cojan, C.I. Bitea, G. Eminovici, V. Raicea, Sibiu (83)
24.    Rolul ecocardiografiei transesofagiene în evaluarea stazei și trombozei din atriul stâng
Transesophageal echocardiography role for assessment of left atrial stasis and thrombosis
I. Tanasa, R. Arhirii, R.F. Popa, A. Petriș, Iași (84)
25.    Cardiostimularea electrică permanentă la un pacient cu boală Ebstein corectată
Cardiac pacemaker in a patient with surgicaly corrected Ebstein disease
C. Stătescu, A. Găitan, R. Sascău, C. Arsenescu Georgescu, Iași (85)
26.    Angină atipică la o pacientă tânără
Atypical chest pain in a young patient
B. Moise, S. Lăcău, D. Mincu, C. Ginghină, București (86)
27.    Debut neobișnuit al unui infarct miocardic acut inferior cu sincopă și electrocardiogramă inițial normală – constatări angiografice
The paradox of acute inferior myocardial infarction presenting with syncope and initially normal electrocardiogram – angiographic findings
A. Cuculici, A. Mateescu, E. Stoica, C. Popica, D. Deleanu, C. Ceck, C. Ginghină, O. Chioncel, București (87)
28.    Ce ascunde hipertensiunea pulmonară la un pacient de 52 ani: evaluare cardiologică multimodală în diagnosticul unei boli cardiace congenitale complexe
What hides behind pulmonary hypertension in a 52-year-old patient: multimodal cardiovascular imaging helps diagnosing a complex congenital disease
A.M. Popară-Voica,  B.A. Popescu, R. Capșa, C. Stănescu, R. Baz, L. Zarma, R. Enache, C. Ginghină, R. Jurcuț, București (88)
29.    Sarcină pe fondul unei malformații cardiace congenitale complexe
Pregnancy in a complex heart malformation patient
S.M. Moisă, M. Balasanian, D. Dascalescu, E. Anton, C. Arsenescu-Georgescu, Iași (89)
30.    Diagnosticul diferențial al fenomenelor lipotimice, de vertij, episoadelor sincopale şi pre-sincopale
Differential diagnosis of faintness, vertigo, syncopal and pre-syncopal episodes
L. Hutuleac, D. Corduneanu, M.A. Ursaru, D. Tesloianu, Iași (90)
31.    Cardiostimularea electrică permanentă în condiții asociate de extremă urgență
Permanent cardiac pacing in associated conditions of extreme emergency
D. Corduneanu, L. Hutuleac, M.A. Ursaru, D. Tesloianu, Iași (91)
32.    Prezentare neobișnuită a unui caz de infarct renal bilateral
Unusual presentation of a bilateral renal infarction
I. Dimitriu, I. Calangea, M. Raileanu, C. Sinescu, București (92)
33.    Aritmie ventriculară malignă la 11 ani după triplu by-pass aorto-coronarian şi anevrismectomie – cât timp și cum protejăm de moartea subită?
Malignant ventricular arrhythmia 11 years after triple by-pass and aneurysmectomy surgery-how long and how to protect from sudden cardiac death?
A.A. Ionescu, N. Patrascu, A. Margulescu, C. Udroiu, D. Vinereanu, București (93)
34.    Tromboză arterială periferică bilaterală – primă manifestare a unor boli sistemice
Bilateral peripheral pulmonary arterial thrombosis as the first appearance of systemic diseases
L. Lucaci, D. Pavel, A. Dabija, E. Rezus, A. Diaconescu, I. Zapodeanu, M. Spinache, C. Arsenescu Georgescu, Iași (94)
35.    Managementul complex al unui pacient cu multiple complicaţii pe un defect septal interventricular infundibular
The complex management of a patient with multiple complications on an infundibular ventricular septal defect
O. Apetrei, A.C. Simion, M.M. Bostan, R. Radu, G. Tinică, C. Arsenescu Georgescu, Iași (95)
36.    Cardiomiopatia dilatativă idiopatică și boala cardiacă dilatativă ischemică – aspecte morfologice
Idiopatic dilated and ischemic dilated cardiomyopathy – morphological aspects
L. Parascan, A. Bengalici, I.T. Nanea, București (96)
37.    Cauze rare de sincopă: trombembolism pulmonar masiv, tromboza de atriu drept
Rare causes of syncope: massive pulmonary embolism, right atrium thrombosis
R. Mitea, F. Batar, C. Zagoni, I. Manitiu, A. Vanghelie, Sibiu (97)

” tab_2=”11.00-12.30 POSTER IV
POSTERE MODERATE/MODERATED POSTERS

Moderatori/Chairpersons: I.T. Nanea, L. Petrescu

1.    Corelația dintre disfuncția endotelială și tratamentul cu nebivolol vs bisoprolol la pacienții supuși angioplastiei coronariene
The correlation between endothelial dysfunction and the treatment with nebivolol vs bisoprolol for patients undergoing coronary angioplasty
L. Simionov, Chișinău (117)
2.     Incidenţa şi diagnosticul precoce în cardiomiopatia cirotică (CCM)
Impact and early diagnosis in cirrhotic cardiomyopathy (CCM)
L. Máthé, Tîrgu-Mureș (118)
3.     Corelații ecocardiografice şi hemodinamice ale peptidului natriuretic de tip B la pacienți cu hipertensiune pulmonarǎ și supraîncǎrcare de presiune a ventriculului drept versus supraîncǎrcare de volum
Correlates of brain natriuretic peptide in patients with pulmonary hypertension and pressure versus volume right ventricular overload: an echocardiographic – catheterization study
C.C. Beladan, A. Mateescu, L. Predescu, A. Călin, O. Inta, L. Egher, P. Platon, C. Ginghină, B.A. Popescu, București (119)
4.     Blocul de ramură stângă este incomplet la majoritatea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă prin disfuncţie sistolică de ventricul stâng: o demonstraţie intraprocedurală simplă
LBBB is incomplete in the majority of patients with HF due to systolic LV dysfunction: a simple intraprocedural demonstration
D.A. Radu, C.N. Iorgulescu, Ș. Bogdan, N. Ene, A. Năstasă, G. Malaescu, R.G. Vătășescu, București (120)
5.     Rolul ecocardiografiei 4D şi a biomarkerilor cardiaci în detecţia precoce a cardiotoxicitǎţii induse de chimioterapice la pacienţii cu Limfom nonhodgkin
The role of 4D echocardiography and cardiac biomarkers for early detection of chemotherapy induced cardiotoxicity in nonhodgkin Lymphoma patients
D. Mihalcea, M. Florescu, A.M. Vlădăreanu, S. Mihăila, D. Vinereanu, București (121)
6.     Utilitatea cercetării dispersiei intervalelor QT/QTc și a biomarkerilor cardiaci pentru diagnosticul precoce al cardiotoxicității induse de antracicline la copil
Utility of research of the QT/QT-C intervals dispersion and cardiac biomarkers for early diagnosis of anthracycline induced cardiotoxicity in children
A.G. Dimitriu, L. Dimitriu, C. Mandric, Iași (122)

09.00-13.00 POSTER V
Lucrări originale/Orginal papers

1.    Impactul substratului ecocardiografic asupra mortalității pe termen scurt și mediu în edemul pulmonar acut non-SCA
The role of underlying pathologies on short and medium time mortality in non acute coronary syndrome pulmonary edema
V. Enache, A.C. Nechita, I. Ioradache, S.C. Stamate, M.M. Vintilă, București (123)
2.    Strainul longitudinal evaluat prin metoda semi-automată – un instrument util în detecția bolii coronariene semnificative la pacienții cu angină cu risc scăzut
Longitudinal strain assessed by automatic function imaging – a useful tool in significant coronary artery disease detection in patient with low risk angina
R. Onuț, O. Tăutu, C. Marinescu, S. Onciul, D. Zamfir, M. Dorobanțu, București (124)
3.    Deformarea miocardică longitudinală globală, factor predictiv în stenoza semnificativă de artera circumflexă la pacienții cu sindrom coronarian acut la risc scăzut
The abnormal global longitudinal strain predicts significant circumflex artery disease in low risk acute coronary syndrome
R. Onuț, S. Onciul, C. Marinescu, D. Zamfir, O. Tăutu, M.  Dorobanțu, București (125)
4.    Fibrilaţia atrială long-standing – impact asupra calităţii vieţii
Long-standing atrial fibrillation – impact on quality of life
D.C. Pană, R.A. Popescu, A. Buzea, G.A. Dan, A. Deutsch, București (126)
5.    Evaluarea performanței cardiace la pacienții cu terapie de resincronizare cardiacă
Assessing cardiac performance on patients with cardiac resynchronization therapy
A. Gaitan, C. Statescu, A. Nicolae, D. Marcu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (127)
6.    Caracteristicile anemiei la bolnavii cu insuficiență cardiacă cronică
Characteristics of anemia in patients with chronic heart failure
I. Crîșmaru, I.  Istrate, G. Dediu, A. Bălăceanu, C. Diaconu, București (128)
7.    Factori predictivi pentru accident vascular cerebral postoperator la pacienții cu disecție acută de aortă tip A – date din registrul național de disecții acute de aortă (RENADA)
Predictive factors for postoperative stroke in patients with type A acute aortic dissection – insights from the romanian national acute aortic dissection registry (RENADA)
S. Ali, A. Frențescu, O. Ioniță, L. Antohi, C. Parasca, M. Meșină, V.A. Iliescu, O. Chioncel, București (129)
8.    Evoluţia aterosclerozei carotidiene în diabetul zaharat tip 2 asociat cu hipertensiune arterială
Evolution of carotid atherosclerosis in type 2 diabetes and hypertension
E. Ardeleanu, D. Lighezan, A. Deleanu, D. Gurgus, M. Popovici, C. Domide, I. Ana, S. Huţu, Timișoara (130)
9.    Efectele recuperării cardiovasculare la pacienții post by-pass aorto-coronarian
Effects of cardiovascular rehabilitation at patients with aortocoronary bypass grafting
R.Al. Namat, C. Ghiciuc, C.E. Lupușoru, O. Mitu, G. Tinica, F. Mitu, Iași (131)
10.    Rolul markerilor inflamatori în evaluarea riscului cardiovascular
The role of inflammatory markers in cardiovascular risk assessment
C. Grigore, I. Stoian, O. Grigore, L. Dawkins, D. Isacoff, I.V. Bruckner, București (132)
11.    Valoarea cercetării valorilor plasmatice ale homocisteinei – factor de risc cardiovascular la elevii obezi
Value of research of plasma homocysteine-risk factor for cardiovascular diseases in obese school children
L. Dimitriu, A.G. Dimitriu, Iași (133)
12.    Afectarea cardiacă la nou-născutul din mamă diabetică. Utilitatea evaluării ecocardiografice
Heart disease in the newborn of diabetic mother. Usefulness of echocardiographic assessment
L. Dimitriu, A.G. Dimitriu, Iași (134)
13.    Variabilitatea de frecvenţă cardiacă şi riscul de accident vascular cerebral la pacienţii cu fibrilaţie atrială
Heart rate variability and stroke risk in patients with paroxysmal atrial fibrillation
T. Ciocârlie, O. Roșca, O.Andreica, R. Avram, Timișoara (135)
14.    Patologia cardiacă în relaţie cu consumul de droguri – o realitate
Heart disease in relation with recreational drugs – a reality
R. Avram, V. Moga, M. Tudoran, F. Pârv, T. Ciocârlie, Timișoara (136)
15.    Insuficiența cardiacă cronică și impactul asupra funcției renale
Chronic heart failure and the impact on renal function
I. Istrate, I. Crîșmaru, G. Dediu, A. Bălăceanu, C. Diaconu, București (137)
16.    Complicațiile postoperatorii asociate corecției chirugicale la copii cu malformații cardiace congenitale
Post-surgical complications associated with surgical correction in children with congenital heart malformations
I. Palii, V. Esanu, V. Esanu, Chișinău (138)
17.    Monitorizarea ambulatorie ECG Holter vs testarea de efort în diagnosticul ischemiei la femei
Ambulatory EKG Holter monitoring vs. stress testing in diagnosing ischemia in women
D. Pop, L. Pop, D.T. Zdrenghea, Cluj-Napoca (139)
18.    Factori de prognostic clinici și paraclinici în edemul pulmonar acut ischemic vs nonischemic
Clinical and paraclinical prognosis factors in ischemic vs nonischemic acute pulmonary edema
I. Iordache, V. Enache, A.C. Nechita, C. Delcea, S. Stamate, M.M. Vintilă, București (140)
19.    Urmărirea pe termen mediu a pacienților cu terapie de resincronizare cardiacă prin stimulare cu fuziune atriu drept/ventricul stâng unică
Mid term follow up in CRT patients using only right atrium and left ventricular leads with fusion pacing.
E. Goanta, C. Văcărescu, T. Ruhmann, D. Cozma, Timișoara (141)
20.    Testarea cardiopulmonară de efort în evaluarea pacienților înainte de inițierea unui program de reabilitare cardiovasculară
Cardiopulmonary exercise testing in the assessment of patients before cardiac rehabilitation
M. Roca, O. Mitu, F. Mitu, Iași (142)
21.    Relația dintre parametrii lipidici, markerii inflamatori și ateroscleroza subclinică la pacienții cu sindrom metabolic
Relationship between lipid values, inflammatory markers and subclinical atherosclerosis in patients with metabolic syndrome
D.C. Dimitriu, O. Mitu, M. Mitu, F. Mitu, Iași (143)
22.    Electroconversia fibrilației atriale persistente simptomatice la pacienții cu dilatare atrială severă: cât de departe ar trebui să mergem?
Cardioversion of symptomatic persistent atrial fibrillation in patients with severe left atrium dilatation: how far should we go?
C. Văcărescu, E. Goantă, S. Crișan, T. Ruhmann, D. Cozma, Timișoara (144)
23.    Influența factorilor de risc cardiovasculari asupra rezultatelor la testul de efort
The influence of cardiovascular risk factors on exercise stress test results
F. Mitu, A. Manta, M.M. Leon, M. Roca, O. Mitu, Iași (145)
24.    Evoluția disfuncției diastolice la pacientul hipertensiv cu infarct miocardic acut în funcție de parametrii ecocradiografici asociați cu presiuni telediastolice crescute
Diastolic dysfunction in hypertensive patients with acute myocardial infarction predicted by echocardiographic parameters of increased filling presure
D.M. Toader, A. Mihailovici, A. Racareanu, C. Bece, R. Musetescu, Craiova (146)
25.    Alterarea funcţiei renale la aminoglicozide nu influenţează mortalitatea la pacienţii cu endocardită de proteză valvulară
Mortality it is not influenced by gentamicin-induced decrease in renal function during treatment of prosthetic valve endocarditis
M.M. Băluţă, E. Panaitescu, M.M. Vintilă, București (147)
26.    Small LDL-colesterol: moleculă fidelă în monitorizarea pacienților cu sindrom cardiometabolic
Small LDL cholesterol: helpful molecule in monitoring patients with cardiometabolic syndrome
D.C. Dimitriu, O. Mitu, M. Mitu, R. Stanescu, F. Mitu, Iași (148)
27.    Utilizarea contemporană a Digoxinului în practica clinică
The use of Digoxin in clinical practice nowadays
C. Ginghină, G. Răileanu, M. Chivulescu, B.A. Popescu, I.M. Coman, E. Apetrei, București (149)
28.    Fibrilația atrială factor de risc pentru regurgitarea tricuspidiană severă și insuficiență ventriculară dreaptă
Atrial fibrillation risk factor for tricuspid regurgitation and right heart failure
M. Bolog, M. Dumitrescu E. Păcuraru F. Romanoschi, București (150)

13.30-17. 30 POSTER VI
Cazuri clinice/Clinical cases

1.    Tromboze arteriale pulmonare periferice – primă manifestare a unor boli sistemice
Bilateral peripheral pulmonary arterial thrombosis as the first appearance of systemic diseases
L. Lucaci, D. Pavel, A. Dabija, E. Rezu, A. Diaconescu, I. Zapodeanu, M. Spinache, C. Arsenescu Georgescu, Iași (151)
2.    Imagistica nucleară spect de perfuzie miocardică sincronizată ECG în afecțiunea tricoronariană ischemică – prezentare de caz
Nuclear miocardial perfussion imaging using ECG-gated spect in tricoronary artery disease – a case report
A. Chiriac, R. Mititelu, C. Mazilu, S. Stanciu, M.G. Lepuș, O. Niculescu (152)
3.    Formă etiopatogenică particulară de insuficienţă cardiacă cronică
Particular etiopathogenic form of chronic heart failure
M.M. Bostan, O. Apetrei, O. Mitu, I. Nedelciuc, R. Radu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (153)
4.    Implicaţii cardiovasculare în tumora Grawitz
Cardiovascular implications of Grawitz tumor
M.A. Sandu, C. Nicolae, A. Ilieșiu, I.T. Nanea, București (154)
5.    Cauză rară de accident ischemic
Rare cause of ischemic stroke
R. Ianula, S. Gheghici, A.M. Vintilă, S. Lacău, R. Siliște, A. Gurghean, C. Homentcovschi, A. Nitulescu, S.D. Victor, București (155)
6.    Aritmii cardiace și tulburări de conducere induse de hiponatremie
Hyponatremia-induced arrhythmias and conduction disorders
R.C. Șerban, A. Scridon, R. Pop, I. Pașcanu, D. Dobreanu, Tîrgu-Mureș (156)
7.    Un caz de afectare coronariană în boala Takayasu
A case of coronary involvement in Takayasu arteritis
R.G. Badea, R. Enache, P. Platon, A. Bălan, O.  Chioncel, C. Deaconu, D. Opriș, C. Ginghină, București (157)
8.    Infarct miocardic acut cu un element surpriză
Acute myocardial infarction with a surprise element
M.C. Apăvăloaie, C.E. Pleșoianu, G. Coadă, E. Dabija, G. Omete, D. Năstasă, I. Nedelciuc, C. Arsenescu Georgescu, Iași (158)
9.    Sindrom WPW la o pacientă tânără – management prin tehnici intervenționale multiple
WPW syndrome in a young patient – management through multiple interventional techniques
A. Ceasovschih, M. Grecu, C. Prisacariu, C. Pleșoianu, G. Trandafir, T. Vasilcu, C. Georgescu Arsenescu, Iași (159)
10.    Anevrismul aortei ascendente – un caz aparent clar, dar cu fond… întunecat
Ascending aorta aneurysm – an apparently clear case report, but with a dark… background
M.T.D. Marcu, L. Macovei, G. Omete, O. Onu, I. Ardeleanu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (160)
11.    Tulburari de ritm – cazuri dificile
Rhythm disturbance – difficult cases
R. Fülöp-Török, Tîrgu Secuiesc (161)
12.    Cauză rară de edem pulmonar acut
A rare cause of pulmonary edema
S.M. Guberna, N. Avram, M. Raileanu, C. Sinescu, București (162)
13.    Sindromul metabolic, mai mult decât o simplă definiție
Metabolic syndrome, more than a simple definition
A.E. Ilisei, C. Statescu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (163)
14.    Endocardită infecțioasă pe trei valve native la un pacient cu insuficiență venoasă cronică
A case of infective endocarditis of three native valves in a patient with chronic venous insufficiency
C.E. Bezim, R.A. Sascău, R. Chistol, C. Arsenescu Georgescu, G. Tinică, Iași (164)
15.    Cauză diferită de insuficiență cardiacă
A different cause of cardiac failure
A.M. Enachi, A. Secară, A.T. Tiron, G. Aron, București (165)
16.    Managementul complicaţiilor cardiovasculare în sclerodermia sistemică
Management of cardiovascular complications in systemic scleroderma
C. Rezus, N. Dima, C. Banu, R. Rusu, E. Rezus, Iași (166)
17.    Paralizia periodică hipokalemică – o cauză rară de fibrilație atrială
Periodic hipokalemyc paralysia – a rare cause for atrial fibrilation
A.C. Ion, S. Andrucucovici, C. Sinescu, București (167)
18.    Terapia anticoagulantă orală la pacientul vârstnic cu comorbidităţi, la limita între recomandare şi contraindicaţie
Oral anticoagulant therapy in elderly patients with comorbidities, at the boundary of recommendation and contraindication
M. Ioniță, A.T. Tiron, C. Voiculeț, O. Zară, A.M. Enachi, G. Aron, București (168)
19.    Ocluzia de arteră carotidă comună stângă asimptomatică
Asymptomatic left common carotid artery occlusion
L.B. Draghici, A. Hodorogea, I. Andrei, I.T. Nanea, București (169)
20.    Pacientul vârstnic şi anticoagularea orală – risc/beneficiu
Elderly patient and oral anticoagulation – the risk-benefit balance
R. Dăscălescu, S.M. Aurelian, A. Zamfirescu, A. Capisizu, București (170)
21.    Dificultăți în managementul HTA
Difficulties in the management of arterial hyperthension
A. Secară, A.T. Tiron, G. Aron, București (171)
22.    Altă „faţă” a bolii Lyme?
Lyme disease – another „face”?
G. Eminovici, I. Manițiu, M. Teodoru, G. Bălțat, Sibiu (172)
23.    Infarct izolat de ventricul drept la un pacient cu sindrom de apnee în somn
Isolated right ventricular myocardial infarction in a patient with sleep apnea
I. Manițiu, G. Eminovici, G. Bălțat, Sibiu (173)
24.    Anevrism de sinus Valsalva noncoronarian rupt în atriul drept
Noncoronary sinus of Valsalva aneurysm rupture into right atrium
G. Sofiniuc, A. Petriș, L. Clapa, E. Bitere, L.I. Mocanu, A. Bazyani, M. Bucatanschi, S. Stanciu, M. Comanescu (174)
25.    Hipertensiune arterială secundară – stenoză unilaterală arteră renală
Secondary hypertension – unilateral renal artery stenosis
A.C. Demle, D. Pop, D. Zdrenghea, Cluj-Napoca (175)
26.    Heparinele micromoleculare la bolnavul cardiac – complicaţii rare, dar severe
Low molecular weight heparins in the cardiac patient – rare but severe complications
R. Avram, M. Balint, F. Pârv, M. Tudoran, T. Ciocârlie, Timișoara (176)
27.    Inhibiția prin miopotențiale, o complicație rară astăzi la pacientul cu pacemaker?
Myopotentials Inhibition, today a rare cause on the patient with pacemaker?
A. Calancea, C. Statescu, A.E. Gaitan, C. Arsenescu Georgescu, Iași (177)
28.    Abordarea actuală a infarctului miocardic acut complicat
The current approach of complicated acute myocardial infarction
D.M. Alexandrescu, L. Macovei, D. Astratinei, C. Ciobanu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (178)
29.    Afectarea cardiacă în anorexia nervoasă
When the Heart Fails: Anorexia’s Hidden Toll
I.A. Calangea, R. Banu, C. Sinescu, București (179)
30.    Ce se ascunde în spatele unei cardiomiopatii dilatative ischemice?
What hides behind a dilated cardiomyopathy?
C. Statescu, R. Sascau, I. M. Chiorescu, D. Nastase, C. Arsenescu Georgescu, Iași (180)
31.    Mase intracardiace la un pacient vârstnic cu fibrilație atrială permanentă
Left atrial masses in an elderly patient with permanent atrial fibrillation
R. Siliște, D. Spătaru, A. Grigorescu, R. Ianula, L. Incrosnatu, D. Isacoff, București (181)
32.    Anomalia de emergenţă a trunchiului comun – risc de moarte subită la tânăr
Emergence abnormality of the common trunk – risk of sudden death in young people
C. Stătescu, G. Pavel, A. Gaitan, C. Arsenescu Georgescu, Iași (182)
33.    Disecție de aortă recurentă în sindromul Marfan
Recurrent aortic dissection in Marfan syndrome
T.F. Vasilcu, L. Macovei, M.O. Balasanian, I. Bararu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (183)
34.    Tumori asociate patologiei cardiovasculare – prezentare a două cazuri clinice necropsiate în IUBCV C.C. ILIESCU
Tumors associated with cardiovascular pathology – presentation of 2 cases studies necropsied IUBCV CC Iliescu
L. Parascan, R. Vasile, E. Stoica, O. Chioncel, București (184)
35.    Pentru hipoplazia de ventricul drept drumul începe cu diagnosticul antenatal
In hypoplastic right ventricle the road begins with prenatal diagnosis
A. Lacatus, A.M. Lacatusu, C.M. Popa-Uta, R. Olariu, Timișoara (185)
36.    Mucopolizaharidoza de tip IV – etiologie rarǎ a valvulopatiilor la copil
Mucopolysaccharidosis type IV – rare etiology of valvular heart disease
I.A. Ghiorghiu, C. Rădulescu, R. Enache, D. Pleșca, București (186)

” tab_3=”

11.00-12.30 POSTER VII
POSTERE MODERATE/MODERATED POSTERS

Moderatori/Chairpersons: C. Arsenescu Georgescu, M.I. Popescu

1.    Prognosticul pe termen scurt și lung al pacientelor cu cancer de sân tratate cu Taxani
Early and long-term cardiac outcome of breast cancer patients treated with Taxanes
M. Florescu, D. Mihalcea, E. Radu, A. Chirca, S. Magda, R.C. Rimbaș, O. Enescu, L. Gheorghiu, D. Vinereanu, București (231)
2.    Cardiotoxicitatea antraciclinelor ca exprimare a inflamației mediată TLR2 și TLR4
Cardiotoxicity of anthracyclines as the expression of TLR2 and TLR4 – mediated inflammation
A.L. Pop-Moldovan, N.M. Trofenciuc, M. Pușchiță, L.C. Nicolescu, D.A. Darabanțiu, Arad (232)
2.    Corelația dintre rigiditatea arterială și cistatinul C seric la pacienții hipertensivi
Correlation between cystatin C levels and arterial stiffness in hypertensive patients
D. Gurgus, E.A. Ardeleanu, C. Domide, Timișoara (233)
3.    Administrarea Ivabradinei la pacienți cu insuficiență cardiacă agravată și bloc major de ramură stângă
Use of Ivabradine in patients with aggravated heart failure and left bundle branch block
D. Darabanțiu, R. Lala, A. Pop Moldovan, D. Pătrășcanu, A. Curta, L. Chitu, R. Christodorescu, Timișoara (234)
5.    Beneficii cardiace ale inhibiției TNF-alpha în disfuncția diabetogenă a miocardului
Cardiac benefits of TNF-alpha inhibition in diabetes induced myocardial dysfunction
V. Cobeț, M. Popovici, L. Ciobanu, E. Panfile, V. Ivanov, I. Popovici, L. Tacu, I. Moraru, M. Lazu, Chișinău (235)
6.    Variabilitatea presiunii arteriale și riscul cardiovascular în populații speciale de pacienți
Opposites attract… the same cardiovascular profile? How blood pressure variability affects the extremes
A. Rachieru, E. Weiss, C. Japie, A.M. Daraban, D. Bunea, E. Bădilă, D. Bartoș, București (236)
7.    Urmărirea clinică nu este suficientă pentru diagnosticul cardiomiopatiei induse de pacing
Clinical screening for pacing induced cardiomyopathy is not enough
C. Iorgulescu, S. Bogdan, D.A. Radu, A. Nastatsa, R.G. Vătășescu, București (237)

09.00-13.00 POSTER VIII
Lucrări originale/Original papers

1.    Variabile arteriografice la fumătorii sedentari și activi fizic
Arteriographic variables in sedentary and physically active smoker
I. Mozos, A. Pogorevici, A. Caraba, Timișoara (238)
2.    Valoarea prognostică a determinării seriate a galectinei-3 în insuficienţa cardiacă decompensată
Prognostic value of serial galectin-3 determination in acute decompensated heart failure
I.R. Lala, D. Darabanțiu, M. Puschiță, A. Pop-Moldovan, L. Pilat, Arad (239)
3.    Implementarea ghidului de hipertensiune arterială în asistența primară îmbunătățește depistarea afectării subclinice renale
Implementation of hypertension guidelines recommendations in primary care improves detection of silent renal damage
E. Ardeleanu, M.  Dorobanţu, R.  Darabont, D. Lighezan, R. Lighezan, D. Gurgus, A. Deleanu, P. Nicola, S. Huțu, Timișoara (240)
4.    Influența nebivololului asupra spectrului glucidic și lipidic la pacienții hipertensivi cu insulinorezistență
The influence of nebivolol on glucose and lipid profile in hypertensive patients with insulin resistance
V. Revenco, V. Ochișor, E. Sedaia, Chișinău (241)
5.    Profilul pacienților vârstnici cu insuficienǎ cardiacǎ – experiența unui spital din Romȃnia
The profile of heart failure elderly patients in a Romanian general hospital
D.T. Zdrenghea, M. Zagreanu, A.V. Sitar-Taut, D. Pop, Cluj-Napoca (242)
6.    Relaţia dintre volumele şi fracţiile de golire ale atriului stâng şi parametrii de dimensiune a infarctului şi presiunile de umplere ale ventriculului stâng la pacienţii cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST
Relationship between left atrial volumes and emptying fractions and parameters of infarct size and left ventricular filling pressures in survivors of ST-elevation myocardial infarction
S. Onciul, D. Muraru, M.H. Miglioranza, U. Cucchini, M.  Dorobanţu, S. Iliceto, L.P. Badano, București (243)
7.    Excluderea percutană a anomaliilor congenitale ale septului inter-atrial: eficienţă, siguranţă şi rezultate
Percutaneous closure of congenital abnormalities of inter-atrial septum: efficiency, safety and results
A. Linte, E. Onorato, A. Mureşan, A. Bogdan, D. Constantinescu, M. Ghiulea, A. Georgescu, Ș. Bălănescu, București (244)
8.    Caracteristica clinică şi paraclinică a extrasistolelor supraventriculare şi ventriculare la copii
The clinical and paraclinical features of the supraventricular and ventricular extrasystoles in children
L. Romanciuc, N. Revenco, Chişinău (245)
9.    Provocare diagnostică – mixomul atrial. O serie de 5 cazuri consecutive la femei
Diagnostic challenge – atrial myxoma. A series of 5 consecutive cases in women
C.A. Matei, G. Kozma, D. Dicu, D. Bindea, C. Pop, Baia Mare (246)
10.    Diabetul zaharat de tip 2 influenţează mortalitatea la pacienţii cu endocardită de proteză valvulară
Type 2 diabetes influences mortality in prosthetic valve endocarditis
M.M. Băluţă, E. Panaitescu, M.M. Vintilă, București (247)
11.    Semnificația distorsiunii terminale a complexului QRS în infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment ST
Signification of terminal distortion of QRS complex in acute myocardial infarction with elevation of ST segment
R. Grigore, I. Grigore, G. Sava, M. Mărăşescu, Galați (248)
12.    Factori asociați cu spitalizare prelungită, reinternări și deces la vârstnici cu insuficiență cardiacă
Factors associated with prolonged hospitalization, readmission and death in elderly heart failure patients
M.C. Tomescu, I. Gyalai-Korpos, D.A. Bordejevic, O. Ancuța, T. Dragomir, I. Marincu, Timișoara (249)
13.    Circulaţia coronariană şi intramiocardică la bolnavii cu cardiomiopatie dilatativă
Coronary and intramyocardial circulation to patients with dilated cardiomyopathy
T. Braniște, A. Braniște, Chișinău (250)
14.    Antagonistul canalelor de calciu lercanidipina în angina pectorală asociată cu sindrom metabolic
Calcium channels antagonist lercanidipine in angina pectoris associated with metabolic syndrome
V. Revenco, M. Abras, V. Ochisor, G. Mihalache, I. Cabac-Pogorevici, Chișinău (251)
15.    Manifestări și mecanisme rare în tahicardiile supraventriculare
Uncommon manifestations and mechanisms in supraventricular tachycardias
G. Ivănică, A.G. Negru, L. Sorca-Albișoru, R. Matei, C. Torsin, T.L. Constantin, A. Ionac, L. Petrescu, D. Pescariu, Timișoara (252)
16.    Rezultatele pe termen lung ale intervenției coronariene percutane primare pentru infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment ST în România – datele unui registru regional
Long-term outcomes in Romanian ST-segment elevation acute myocardial infarction patients treated with primary percutaneous coronary intervention – findings form a regional registry
L. Hadadi, I. Șuș, E. Lakatos, Z. Demjén, R. Șerban, A. Scridon, D. Dobreanu, Tîrgu-Mureș (253)
17.    Beneficiul angioplastiei renale la pacienții cu stenozã de arteră renală şi hipertensiune arterială necontrolată şi/sau insuficiență renală
The benefit of renal angioplasty in patients with renal artery stenosis and uncontrolled hypertension and/or renal insufficiency
P. Doroltan, M. Marc, C. Ober, F. Mateas, A. Sabou, A. Iancu, Cluj-Napoca (254)
18.    Adrenalina versus atropina pentru inducerea tahicardiilor prin reintrare intranodală
Adrenaline versus atropine for atrioventricular nodal reentrant tachycardia induction
G. Cismaru, L. Mureșan, R. Roșu, M. Puiu, G. Gușetu, M. Podea, D. Pop, A.M. Petru, D. Zdrenghea, Cluj-Napoca (255)
19.    Instrument pentru facilitatarea implementării prevenției și a managementului bolilor cardiovasculare
Instrument for implementation of prevention and management of cardiovascular disease
C.E. Pleșoianu, A.F. Pleșoianu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (256)
20.    Ablaţia unei căi accesorii stângi anterioare epicardice din cuspa coronariană stângă a valvei aortice
Ablation of a left anterior epicardial accessory pathway from the left coronary cusp of the aortic valve
A. Nastasa, S. Petre, R.G. Vătășescu, București (257)
21.    Influenta consumului moderat de alcool asupra ablatiei de TPSV
Influence of moderate alcohol consumption on TPSV ablation
M. Podea, A. Irfan, G. Cismaru, L. Mureșan, P. Mihai, R. Roșu, G. Gușetu, D. Zdrenghea, D. Pop, Cluj-Napoca (258)
22.    Variabilitatea INR la pacienţii vârstnici cu fibrilaţie atrială non valvulară şi insuficienţă cardiacă
INR variability in the elderly with nonvalvular atrial fibrillation and heart failure
G.S. Gheorghe, A. S. Hodorogea, I.M. Andrei, Gabriela Uscoiu, I.T. Nanea, A. Ilieșiu, București (259)
23.    Incidența trombilor atriali la pacienții cu flutter atrial și/sau fibrilație atrială la ecocardiografia transesofagiană realizată în vederea restaurării ritmului sinusal
The incidence of atrial thrombi in patients with atrial fibrilation and /or atrial flutter evaluated by transesophageal echocardiography before restoring sinus rhythm
A. Breha, A. Deutsch, A. Buzea, G.A. Dan, București (260)
24.    Cardio.co – o provocare pentru cardio.ro: asumare sau eludare
Cardio.co – a challenge for cardio.ro: involvement or eluding
I. Socoteanu, C.P. Stoicescu, București (261)
25.    Dinamica numarului de cazuri cu anevrism de aortă abdominală rupt în secția de chirurgie vasculară (2005-2014)
The dynamic of the number of the cases with ruptured abdominal aortic aneurysm in the vascular surgery section (2005-2014)
N.J. Tesoiu, S.L. Băilă, D.F. Barzoi, I. Diaconescu, I.G. Oprea, M.S. Gavanescu, M.M. Totir, C.A. Panaite, M.C. Sălăgean, M. Croitoru, I.B. Miclea, L. Parascan, București (262)
26.    Dinamica numarului de cazuri cu anevrism de aortă abdominală fără ruptură în secția de chirurgie vasculară (2005-2014)
The dynamic of the number of the cases with abdominal aortic aneurysm without rupture in the vascular surgery section (2005-2014)
N.J. Tesoiu, S.L. Băilă, D.F. Barzoi, I. Diaconescu, I.G. Oprea, M.S. Gavanescu, M.M. Totir, C.A. Panaite, M.C. Sălăgean, M. Croitoru, I.B. Miclea, L.Parascan, București (263)
27.    Beneficiile ablației nodului atrioventricular în managementul fibrilației atriale cu alură ventriculară înaltă insuficient controlată farmacologic
Atrioventricular node ablation benefits in the management of medically refractory high ventricular rate atrial fibrillation
H. Roșianu, A. Roșianu, C. Pestrea, R. Beyer, I. Damian, R. Căpâlneanu, Cluj-Napoca (264)

13.30-17.30 POSTER IX
Cazuri clinice/Clinical cases

1.    Anastomoză DKS, soluție pentru asigurarea debitului sistemic
DKS anastomosis, solution for providing cardiac output
A. Lacatusu, A.M. Lacatusu, R. Olariu, C.M. Popa-Uta, Timișoara (265)
2.    Variantă rarisimă a sindromului heterotaxic cu dextrocardie
A rare variation of the heterotaxy syndrome with dextracardia
A.C. Guță, M. Șerban, R. Ciudin, L. Mandeș, G. Răileanu, I. Gheorghiu, C. Ceck, C. Ginghină, București (266)
3.    Evoluția unei cardiomiopatii hipertrofice neobstructive complicată cu ischemie miocardică multifactorială
Natural history of hypertrophic cardiomyopathy complicated with myocardial ischemia of multiple causes
M. Chivulescu, București (267)
4.    Cardiostimularea electrică permanentă cu dispozitiv RMN compatibil la pacientul de vârstă pediatrică
Cardiac pacemaker with a MRI compatible device at a pediatric age patient
C. Statescu, A.E. Gaitan, R.A. Sascau, A.E. Muraru, C. Arsenescu Georgescu, Iași (268)
5.    Ce se poate ascunde în spatele unei regurgitări tricuspidiene?
What can hide behind a tricuspid valve regurgitation?
G. Răileanu, M. Șerban, I. Gheorghiu, A. Popara, P. Platon, L. Predescu, A. Guța, C. Rădulescu, C. Ginghină, București (269)
6.    Cardiomiopatie peripartum și endocardită infecțioasă
Peripartum cardiomyopathy and infective endocarditis
R.L. Ploesteanu, A.C. Nechita, V. Enache, S.C. Stamate, M.M. Vintilă, București (270)
7.    Adolescent de 14 ani cu palpitații oprite prin vărsătură
14 year old adolescent with palpitations disappearing after vomiting
L. Naouar, G. Cismaru, L. Mureșan, P. Mihai, R. Roșu, G. Gușetu, M. Podea, D. Zdrenghea, D. Pop, Cluj-Napoca (271)
8.    Furtuna aritmică: dispunem de mijloacele necesare pentru o terapie optimă?
Electric storm: do we have the necessary tools for an optimal therapy?
O. Mitu, M. Balasanian, C. Statescu, M. Grecu, A. Dabija, A. Iovoaia, E. Strimbeanu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (272)
9.    Abordarea terapeutică complexa a infarctului periprocedural complicat cu edem pulmonar acut şi şoc cardiogen revesibil
The complex management of periprocedural infarction complicated by pulmonary edema and reversible cardiogenic shock
B. Gurzu, S. Zugrăvel, O. Girigan, A.I. Chircă, D. Alexandrescu, L. Macovei, C. Arsenescu Georgescu, Iași (273)
10.    Mixom atrial drept gigant
Giant right atrial myxoma
C. Ciobanu, L. Macovei, D. Astratinei, D.M. Alexandrescu, C. Arsenescu Georgescu, Iași (274)
11.    Trombofilia și infarctul miocardic la pacientul tânăr
Thrombophilia and myocardial infarction in young people
C. Voiculeț, O.D. Zară, A.T. Tiron, A. Dan, A. Bălăceanu, G. Aron, I. Dina (275)
12.    Comorbiditățile – predictori negativi de evoluție în infarctul miocardic acut
Comorbidities – negative predictors of evolution in acute myocardial infarction
D.D. Astratinei, C. Ciobanu, D.M. Alexandrescu, O. Girigan, L. Macovei, C. Arsenescu Georgescu, Iași (276)
13.    Aspecte practice şi etice privind pacientul în comă post resuscitare
Practical and ethical aspects concerning patients in coma after resuscitation
L.C. Dumitrof, G. Trandafir, F.C. Chiculiţă, L. Macovei, C. Arsenescu Georgescu, Iași (277)
14.    Ocluzie de arteră renală repermeabilizată prin trombaspiraţie manuală
Manual thromboaspiration in one case of renal artery occlusion
A. Hagău, P. Turcoman, Iași (278)
15.    Un caz de TAVR complex „valve în valve” asociat cu leak paravalvular preprocedural sever
A complex “valve in valve” TAVR case with preprocedural severe paravalvular leak
Ș. Bălănescu, E. Onorato, A. Linte, C. Căldăraru, T. Cebotaru, M. Ghiulea, D. Constantinescu, A. Fruntelată, București (279)
16.    TAVR prin abord trans-apical: prima procedură din România
Trans-apical TAVR: the first Romanian implantation
Ș. Bălănescu, T.Cebotaru, A. Linte, C. Olariu, A. Bogdan, F. Steiu, C. Căldăraru, București (280)
17.    Dublu accident embolic la un pacient cu fibrilaţie atrială
Double embolic stroke in a patient with atrial fibrillation
L.C. Dumitrof, G. Trandafir, C. Marcu, D. Alexandrescu, L. Macovei, A. Bazyani, C. Arsenescu-Georgescu, Iași (281)
18.    Grosimea intimă-medie şi rigiditatea arterială sunt cei mai buni determinanţi ai funcţiei de rezervor a atriului stâng
Carotid intima-media thickness and arterial stiffness are the best determinants of left atrial reservoir function
A.O. Ciobanu, R. Dulgheru, S. Mihailă, R. Drăgoi Galrinho, S. Magda, M. Florescu, RC. Rimbaş, R. Mincu, D. Vinereanu, București (282)
19.    Defect septal ventricular larg asociat cu stenoza mitrala postreumatismală severă la un pacient de vârstă medie – prezentare de caz
Large ventricular septal defect associated with rheumatic severe mitral stenosis in a middle- aged patient – case presentation
A. Varga, C. Gal, M. Ispas, E. Caraşca, I. Ţilea, Tîrgu-Mureș (283)
20.    Etiologia aritmiei ventriculare la un pacient tânăr – Caz clinic
The etiology of ventricular arrhythmia in a young patient – Case report
C. M. Ilie, A. Deutsch, R. Popescu, G.A. Dan, București (284)
21.    Aritmie ventriculară malignă la 11 ani după triplu by-pass aorto-coronarian şi anevrismectomie
Malignant ventricular arrhythmia 11 years after triple by-pass and aneurysmectomy surgery-how long and how to protect from sudden cardiac death?
A. Ionescu, N. Pătraşcu, A. Mărgulescu, C. Udroiu, D. Vinereanu, București (285)
22.    Dificultăţi în abordarea bolii Takayasu – prezentare de caz
Difficulties in approaching Takayasu disease – case presentation
M. Urluescu, D. Lazăr, I. Maniţiu, Sibiu (286)
23.    Mase intracardiace…
Intracardiac masses …
D. Brudașca, E. Kovacs, Cluj Napoca (287)
24.    Cardiomiopatie dilatativă cu disfuncţie sistolică severă la tânăr – care este cauza?
Dilated cardiomyopathy with severe left ventricular dysfunction in a young man-which is the cause?
M. Zăvoianu, O.F. Tăutu, P. Căpraru, M. Dorobanţu, București (288)
25.    Evoluția unei cardiomiopatii hipertrofice neobstructive complicată cu ischemie miocardică multifactorială
Evolution of an unobtrusive hypertrophic cardiomyopathy complicated by a multifactorial myocardial ischemia
M. Chivulescu, A. Călin, C. Călin, L. Zarma, R. Ciudin, C. Ginghină, București (289)
26.    Tromboză venoasă profundă postpartum la o pacientă cu trombofilie
Deep vein thrombosis in a postpartum patient with thrombophilia
L.L. Matei, G. Bicescu, A. Hassan, B. Dorobăț, D. Vinereanu, București (290)
27.    In cordi veritas
In cordi veritas
C. Delcea, C. Spinu, R. Motomancea, V. Enache, S. Marinescu, A. Nechita, M.M. Vintila, București (291)
28.    Inflamația din scleroza multiplă și consecințele cardiovasculare
Inflammation in multiple sclerosis and cardiovascular consequences
A. Ivănescu, R. Popescu, A. Iernici, R. Gheorghe, G. A. Dan, București (292)
29.    Un caz de afectare coronariană în boala Takayasu
A case of coronary artery involvement in Takayasu arteritis
R. Badea, R. Enache, P. Platon, A. Bălan, O. Chioncel, N. Cârstea, D. Opriș, C. Deaconu, C. Ginghină, București (293)
30.    Leak paraprotetic – diagnostic, evoluţie, tratament
Paraprosthetic leak – diagnosis, evolution, treatment
P. Varga, A. Stoica, H. Moldovan, C. Ginghină, B.A. Popescu, București (294)
31.    Ischemie sau miocardită? Afectare cardiacă la pacientă cu lupus eritematos sistemic
Ischaemia or miocarditis? Cardiac involvment in a patient with systemic lupus erythematosus
L.A. Mandeş, R. Ciudin, O. Andrei, M. Roşca, A. Bucşa, C. Stan, C. Ginghină, B.A. Popescu, București (295)
32.    Consecinţele cardiotoxicităţii – ce ramâne dupa tratamentul neoplasmului mamar?
Cardiotoxicity consequences – what remains after breast cancer treatment?
A. Covaliov, A. Popa, M. Postu, E. Popa, B.A. Popescu, C. Ginghină, București (296)
33.    Hipertensiune arterială secundară – stenoză unilaterală artera renală
Secondary hypertension – unilateral renal artery stenosis
A.C. Demle, D. Pop, D. Zdrenghea, Cluj-Napoca (297)
34.    Bloc atrio-ventricular total – prima manifestare a transpoziției de vase mari corectate chirurgical
Total atrioventricular block – the first manifestation of surgically corrected transposition of great arteries
B. Enache, R. Sosdean, A.M. Stefea, R. Ianos, I. Popescu, S. Pescariu, Timișoara (298)
35.    Dificultăţi terapeutice în managementul pacienţilor tineri cu sindrom Wolf-Parkinson-White (WPW)
Therapeutical difficulties in the management of young patients with Wolf-Parkinson-White (WPW) syndrome
N. Balauca, D. Pop, P. Mihai, Cluj-Napoca (299)

” toggle_1=”off” toggle_2=”off” toggle_3=”off”]